Брой 98   <<< предишен брой
 

ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ ЯНУАРИ

    Доц. д-р Иванка ЖЕЛЯЗКОВА, Аграрен факултет при Тракийски университет - Стара Загора
   
    Пчелните семейства са в полуактивното състояние, при което пчелите са събрани в кълбо. В центъра на зимното кълбо се оформя малък топлинен участък с постоянна висока температура 28 - 32ОС. Оптималната температура в пчелното гнездо е в границите 15 - 25ОС при липса на пило и 34 - 35ОС при наличие на пило. За да поддържат тази температура пчелите консумират мед. Въглехидратите на меда се трансформират в пчелния организъм и се отделя топлинна енергия. Ако пчелата живее сама колкото и мед да изконсумира, не би успяла да се предпази от студа. Поради тази причина пчелите живеят в семейства и през зимата се събират плътно в кълбо.
   


ИЗКУСТВЕНАТА ВЪГЛЕГИДРАТНА ХРАНА

    Цветанка ДИМИТРОВА
   
    В пчеларската практика често се използва изкуственото подхранване със захарен сироп с цел дозапасяване на пчелните семейства за зимуване, за спасяване от глад или за ранно пролетно развитие. Само че всеки трябва да знае, че захарта заменя пчелния мед само частично, тъй като в захарния сироп няма белтъчини, органично киселини, витамини, минерални соли и етерични масла. Освен това подхранването на пчелното семейство с голямо количество сироп, който трябва да бъде преработен за кратко време, води до това, че жлезите на пчелите отделят недостатъчно количество ферменти за неговата преработка. В резултат превръщането на захарозата в прости захари не достига необходимия уровен, което пък е предпоставка за кристализация на храната в килийките.


РАЗМЕРЪТ НА ПОДРАМКОВОТО ПРОСТРАНСТВО ПРИ ЗИМУВАНЕ

    Георги ТОДОРОВ
   
    Размерът на подрамковото пространство през последните години е постоянен предмет на дискусия. В стандартните кошери системи Лангстрот-Рут и Дадан-Блат разстоянието от долната летва на питата до дъното е 20 мм. Повечето специалисти и практици-пчелари са за неговото увеличение без дори самите да са наясно защо е необходимо това. Те достигат до такова мнение главно от лични наблюдения или като изхождат от състоянието на пчелното гнездо в хралупата на дървото, където се е заселил роят. Всъщност, едно твърдение се приема за вярно, когато се обосновава с действащите физически закони извън прякото вмешателство на човека.


МОЖЕ ДА НАМАЛИМ ЩЕТИТЕ

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
   
    В зоните на България, в които има обширни дъбови гори (Странджа-Сакар) или други дървесни видове, отделящи мана зимуването на пчелните семейства върху запаси от нектарен мед, смесен с манов или само манов, почти винаги (особено при по-тежки зими) създава проблеми. Румънски автори (Соверди, Тексе) твърдят, че дори и присъствието на 10-30% манов мед, събран от дъба и ивата, е достатъчно, за да предизвика загуби през периода на зимуването. Тези загуби може да бъдат и много по-значителни когато е налице и инфекция от нозематоза.


МНЕНИЯ

ДОБРАТА ПЧЕЛАРСКА ГОДИНА

    Митко КОЩРОВ
   
    Когато говорим за добрата пчеларска година имаме предвид метеорологичните условия, които благоприятстват за добрата паша. Оказва се, че е извънредно трудно да свържем добрите добиви с определени климатични условия, защото годината е дълга и безкрайно разнообразна.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ТЪРТЕИТЕ И РОЛЯТА ИМ В ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
   
    Търтеите са втората по численост група в пчелното семейство. Броят им се движи от няколко бройки през зимата до 300-500 даже 2-3 хил. през пролетта и лятото. Те са мъжките форми и се развиват от неоплодени яйца, т.е. нямат баща, а имат майка и дядо. Служат за оплождане на майката.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL