Брой 95   <<< предишен брой
 

ПОДМОРЪТ ПРЕЗ ЗИМАТА НЕ Е САМО ОТ ИЗНОСЕНИ (ОСТАРЕЛИ) ПЧЕЛИ

    През периода на зимуването на пчелното семейство на дъното на кошера винаги има повече или по-малко трупове на пчели. Това ние наричаме подмор и основната причина за това е естествената им смърт, свързана с остаряването и износването. Но заедно с това на дъното на пчелното жилище може да паднат и пчели, които са живи, но се намират в състояние на вцепенение или в такова, близко до него. Колкото е по-ниска температурата около формираното зимно кълбо, толкова по-голям е броят на отделилите се от него и паднали на дъното пчели, намиращи се в състояние на вцепенение, но с още запазени жизнени резерви.
   
   


ОТКРИТО МНЕНИЕ

    Гл.ас. д-р Иванка Желязкова, Тракийски университет, Стара Загора
    Уважаеми проф. Кънчев, главен редактор на "Пчеларски вестник",
    Уважаеми г-н Иванов, председател на НБПС,
    Позволявам си да Ви изпратя това писмо и настоявам да го публикувате на страниците на издавания от Вас вестник. Изразявам дълбокото си възмущение, макар и с по-късна дата, от включеното в бр. 16/2005 г. (11 - 25 август) на в. "Пчели" отворено писмо "Жълта атака срещу местната пчела и успехите на Националната развъдна асоциация" с автор г-н Николай Хука. Считам, че Вие и Вашите колеги като редактори на пчеларски издания и хора, работещи за просперитета на българското пчеларство не трябва да публикувате материали, които в голямата си част не отговарят на истината. Освен това, не трябва да допускате на страниците на Вашите издания да се зараждат конфликти и да се създават условия за разцепване на пчеларската общност, да се петни името на научни работници с изграден авторитет в нашата страна и в чужбина.
    По-долу ще обоснова моето възмущение. За целта ще използвам цитати от статията (публикувана през август), за да напомня на читателите какво беше писано в нея.


КАК СЕ ХРАНЯТ ПЧЕЛИТЕ ПРЕЗ ЗИМАТА

   
    Голяма част от насекомите прекарват зимата в полуживо състояние и не се хранят. По-различно е положението при пчелите. Те употребяват храна през цялата зима, благодарение на което подържат определена топлина и прекарват този период в сравнително активно състояние.
    С настъпването на първите зимни студове пчелната колония се събира в плътно кълбо. Това поколение е най-доброто за икономисване разхода на топлина.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

УЧЕБНАТА ГОДИНА

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Всяка година в есенно-зимния период, когато пчеларите са свободни от преки ангажименти около пчелните си семейства, се провеждат учебните форми в различните селища на страната.
    Съзнаваме, че не всички пчеларски дружества са в състояние да канят квалифицирани лектори за своите учебни форуми. В много населени места няма изградени и пчеларски дружества. Това не пречи да се намерят форми за срещи и обмен на опит и знания.


МИНЕРАЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПЧЕЛИТЕ!

    През периода на зимуване пчелите удовлетворяват потребностите си от минерални вещества за сметка на тези, съдържащи се в медовите запаси. Лабораторните анализи на телата на умрели пчели, принудени да се хранят през зимата с мед от захар, са показали, че някои минерални вещества са в много по-малко количество спрямо това на пчели, хранени с натурален мед. Това е послужило за повод да бъдат направени и други изследвания, които потвърждават необходимостта, че при подхранване на пчелните семейства със захарен сироп трябва да се добавят и минерални вещества.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL