Брой 94   <<< предишен брой
 

НЕОТЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

Гл.ас.д-р Иванка ЖЕЛЯЗКОВА, Аграрен факултет, Тракийски университет, Ст. Загора
    1. Особености в развитието на пчелните семейства
    - Климатични особености: декември е зимен месец с ниски температури; часовете със слънчево греене са най-малко в сравнение с другите зимни месеци.
    - Пчелите са образували зимно кълбо и са в относителен покой. С горната си част кълбото обхваща тази част от питите, където е складиран медът. След като пчелите изконсумират покрития от тях мед, цялото кълбо се придвижва нагоре и назад. Ето защо, важно условие за нормалното зимуване на пчелните семейства е по средните пити (върху които се образува кълбото) да има достатъчно мед (1,5 - 2,0 кг). Когато това не е спазено и медът по тези пити е малко, се налага още в средата на зимата пчелите да се преместват върху страничните рамки. Преместването обаче може да стане само когато температурата около кълбото се повиши над 8OС, при което пчелите имат възможност да пропълзят над горните летвички на рамките.


ОБМЯНА НА ОПИТ

ИНТЕНЗИВНАТА ТЕХНОЛОГИЯ - ЗАЛОГ ЗА УСПЕХ НА ПЧЕЛАРЯ-ФЕРМЕР

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Научно изследователският институт по пчеларство на Русия има многогодишна история. Нашето по-старо поколение пчелари и научни работници познаваха и познават много забележителни учени, талантливи преподаватели, ръководители и практици, които бяха и са известни в цял свят като Н.Глушков, А.Ковальов, Л. Яковлева, Г. Таранов, Г. Билаш, М. Жеребкин, Е. Ескьов и много други. Неслучайно руското пчеларство и сега е водещо с успехите си при привличане на прогресивните технологии в сектора.


АКО ИСКАТЕ НЕЩО ПОВЕЧЕ...

    Атанас Колев, студент в Тракийски университет Стара Загора
    Качеството на майката като двигател на пчелното семейство е от решаващо значение за рентабилното пчеларстване и високите доходи от пчелни продукти. След известни калкулации и наблюдения дойдох до извода, че ежегодната смяна на майките, въпреки направените разходи (като покупките на майки) ми носи много повече ползи отколкото ако ги сменям на три или повече години (или пък въобще не ги сменям). А ползите са в многократното повече количество мед и един отличен здравословен статус, който също е гаранция за по-голяма ефективност от вложения труд.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

МИШКИ В КОШЕРА

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Мишките, независимо дали са домашни или полски, навлизат в кошерите в късна есен преди падане на първия сняг, когато пчелите са събрани на кълбо и не могат да бранят гнездото си. Затова още при зазимяването пчеларя оглежда целостта на кошерите, дъната, ъглите и др. и при най- малки дупки и пролуки ги ремонтира и затваря с ламаринки и други твърди материали (лепило С-200 примесено с гипс, цимент и др.). На входовете се поставят намиращите се на пазара метални или пластмасови решетки-мишепредпазители.


БИОПОЛЕТО НА ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО

    Установено е, че всяко живо същество е обкръжено с невидима "ефирна" обвивка, която се явява като продължение на физическото тяло. Извършените проучвания от академиците П.П. Гаряев и В.П. Казначеев показват, че биополето е вълнова система с холографски строеж, а също така система от торсионни полета (полета на усукване), базирани на ориентировъчно насочено въртене на елементарните частици (А.Е. Акимов, Г.И. Шипов). Биополето дава информация за строежа и развитието на физическото тяло.


ТЪРТЕЕВОТО ПИЛО - ЛЕЧЕБНО СРЕДСТВО

    Вече в много страни употребяват търтеевото пило не само като деликатесен висококалоричен продукт, но и като лечебно средство.
    Така например руските лекари Бурмистрова, Рябков и Чугунова използват хомогенат от търтееви ларви за лекуване на заболявания на щитовидната жлеза, а Бушученко и Петенин за подобряване на умствената и физическата (включително и полова) активност при човека (по 10-15 г три пъти дневно, 20-30 минути преди хранене).


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL