Брой 91   <<< предишен брой
 

АМЕРИКАНСКИЯТ ГНИЛЕЦ

ЗНАЕМ ЛИ ВСИЧКО?

   
    Няма друго заболяване на пчелното семейство, което да е проучвано толкова много, както по време, така и по брой на изследванията.
    През многолетната история на връзката между човека и пчелите проблем за пчеларството са били и много други заболявания, но американският гнилец винаги е бил №1 за пчеларството по света. Независимо, че от откриването на причинителя на болестта са изминали само 98 години (1907-Цайт), приблизително 2000 години преди това гръцкият учен Аристотел е написал: "Съществува заболяване, което като хищен звяр унищожава пчелите (пчелните семейства) и предизвиква много силна миризма в кошера".


ХИГИЕННАТА ПЧЕЛНА МАЙКА

    Марта СПИВАК, Гари РОЙТЕР
    Хигиенните навици на пчелите са основна естествена защита срещу американския гнилец и варовитото пило (аскосфероза). Пчелите "хигиенистки" откриват, отпечатват и премахват заразеното пило от питите преди болестта да се разпространи. Хигиенното поведение е също и защита срещу вароатозата. Въпреки, че това не е основен механизъм за съпротивление срещу нея, изглежда че ограничава възпроизводството и размножаването на вароатозата до известна степен.
    Нашите изследвания показват, че е възможно да има хигиенно поведение, без да се излага на риск производството на мед или кроткостта на пчелите. Тази отличителна черта се открива в около 10% от отглежданите семейства в САЩ от всякакви породи и линии. Смятаме, че за пчелната индустрия би било полезно да има на разположение такива хигиенични линии пчели.


И ДРЕБНОТО ПЧЕЛАРСТВО ТРЯБВА ДА СЪЩЕСТВУВА

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Съвременната експанзия на световната икономика и глобализацията навлязоха и в такива малки сектори от човешките дейности като пчеларството. Без да отхвърляме необходимостта от окрупняване на пчеларството, което при сегашните цени на пчелните продукти, е изход от икономическия крах в този подотрасъл, все по-често си задаваме въпроса и за бъдещето на т.н. у нас любителско пчеларство, за което по-често се говори с негативи и се правят опити да се убеждава обществеността в неговата безполезност и съвсем ненужно стимулиране. Така напр. едва ли има някой, който по-добре от пишещия тези редове да не познава проблемите, които малките пчелини, от няколко пчелни семейства, създават на ветеринарната служба при здравеопазването на пчеларството. Това обаче не означава, че трябва с лека ръка да го зачеркнем, както много се иска на радетелите за едро, промишлено пчеларство, отговарящо на изискванията на т.н. европейско законодателство, без да се замислят, че дребното пчеларство и сега е широко наложено в цял свят и че то също може да се вмести в нормативните изисквания.


ГЕОПАТОГЕННАТА МРЕЖА НА ХАРТМАН И КЪДЕ Е МЯСТОТО НА ПЧЕЛНИЯ КОШЕР В НЕЯ

   
    Д-р Милко ВЪРБАНОВ
    Още в дълбока древност някои от мъдреците - шамани, ясновидци и пр. са имали свръхсензорни възможности и са долавяли геопатогенните точки на земната повърхност като са предупреждавали хората да се предпазват от тях. Още тогава са насочвали хората как да ги отбягват при избиране на място за построяване на къщи. Подхвърляли храна на кучета и там откъдето не я вземали, означавало, че има вредно излъчване, което причинява разболяване и смърт. Дядо ми Върбан е построил родната ни къща преди 1900 година и при изследването ми се оказа, че леглата в нея не са върху геопатогенни точки. Вероятно това го е постигнал чрез домашното куче.
    Високо образованите хора обаче са започнали да издирват на какво се дължи това вредно въздействие (мястото, откъдето кучетата не вземали храната, въпреки че са били гладни).


ГОЛЯМА /ГИГАНТСКА/ ИНДИЙСКА ПЧЕЛА

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Карл Линей през 1758 г. описва пръв медоносната пчела Apis melifera. След него в 1775 г. Фабриций представя описание на три вида индийски пчели, между които и на голямата /гигантска/ индийска пчела Apis dorsata.
    В задушния полумрак на непроходимите тропически гори на Индия, Индонезия, Филипините и Южен Китай, по високите клони на гигантските дървета или по скалите висят на открито медени пити от жълтеникав восък. Те са покрити от трудещите се непрекъснато големи индийски пчели. Местните жители ги наричат слънчево племе, защото пчелите започват да летят едва когато слънцето се покаже и започне силно да грее.


ТРЕТА БАЛКАНСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЧЕЛАРСТВО И ЕКОЛОГИЯ - 27-28 септември 2005 – София, България

ХАСЕП /HACCP/ В МЕДОВАТА ИНДУСТРИЯ

    Хараламбос ТАЛИОТИС, Никозия, Кипър, ветеринарен лекар и консултант в хранителната индустрия
    ХАСЕП /HACCP/ - това e система, която се налага в хранителната индустрия с цел да се ликвидират, намалят или останат на същото ниво опасностите в хранителните продукти, за да не може да причиняват увреждане на здравето на хората след консумация.
    Основната цел на HACCP e запазване на здравето на консуматора, а странични цели са: увеличаване на печалбите на предприятието и запазване на името на предприятието, търговията на мед и икономиката на страната.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

РАБОТА НА ПЧЕЛАРЯ ПРЕЗ ЗИМАТА

    Ст. н. с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Когато кошерите се настанени в подходящи места и зазимяването им е извършено нормално: с достатъчни количества и добро качество на хранителните запаси, нормално и навреме поставени мишипредпазители и др., през зимните месеци пчеларят няма грижи.
    Единственото му задължение е да посещава периодично пчелина и да се осведомява за някои евентуални нередности в и около кошерите. Сериозна опасност за живота на пчелите през този период представлява тяхното безпокоене и разстройването на кълбото в резултат на сътресения, причинени от: животни, хора, ниски клони на дърветата, превозни средства, мишки в гнездото и др.


КАК ДА ОПРЕДЕЛИМ МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАГУБИ ПРИ ОТРАВЯНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ ОТ ПЕСТИЦИДИ?

    Проф. Георги ЦАНКОВ
    Химическата защита от болести и вредители по селскостопанските и горски растения все още широко се прилага в страната. При това много често, третирането с химически средства нанася много големи загуби на пчеларството.
    Ежегодно от пестициди се отравят хиляди пчелни семейства. Обикновено те не загиват изцяло, но голяма част от пчелите в даден кошер се отравят. В този случай пчелното семейство отслабва и макар да е живо, от него пчеларят не получава продукция. За да се намалят загубите, провеждащите третирането по закон са длъжни да предупредят пчеларите своевременно, за да затворят пчелите и по този начин те да нямат контакт с пестицидите.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL