Брой 90   <<< предишен брой
 

НЕ СМЕ ВИ ЛЪГАЛИ, КАКВОТО И ДА НИ Е СТРУВАЛО ТОВА

   
    Уважаеми читатели на правения с любов от нас за вас "Пчеларски вестник" - единствения седмичник в Европа, а може би и в света, по въпросите на пчеларството. Сега, когато започна абонаментната кампания за 2006 г., си позволяваме да направим равносметка на свършеното от издателския състав, пак пред вас за оформянето на изданието и най-вече за неговото съдържание. За това ще бъде ли полезен вестникът за професионалното ви израстване, за решаване на безбройните проблеми, които стоят пред пчеларите, свързани с качеството и полезността на нашите пчелни продукти, с проблемите относно реализирането им, с бездействието на някои държавни институции, отговарящи за развитието на пчеларството и медоносната база, с организирането на пчеларите в свои професионални или браншови сдружения, които действително да могат да защитават интересите ни или създаване добре обслужваща пчеларството нормативна уредба.
   


ДА НЕ СЕ ПОДВЕЖДАМЕ!

    Петър БОНЕВ
    Многобройните видове диви пчели могат да се открият в населените места, в интензивно и извън интензивно обработваните земеделски райони. Тяхното значение за всички култури, пасищата, горите, тревната и храстовата растителност е много голяма. Те са превъзходни опрашвачи, допълващи опрашвателната дейност на медоносните пчели и са неделима част от нашата обща околна среда.
    Повод да напиша тази статия е прочетеното в един вестник и изявлението на един пчелар, който в разговор се похвали, че е осигурил достатъчно храна на пчелите за зимата. От началото на октомври е дал по 14 хранилки сироп на семейство и до края на месеца ще им даде още 5-6 пъти по една хранилка. Правилно ли е това? Независимо, че сиропа е малко по-гъст.


МЕХАНИЧНИ ПОВРЕЖДАНИЯ НА ПЧЕЛНИТЕ ИНДИВИДИ И ПИЛОТО

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Механичните повреждания на отделни пчели, търтеи и на пилото възникват при неправилна работа с пчелните семейства и при невнимателно изваждане и връщане на питите от кошера, но това не оказва значително влияние на живота на семейството. Когато се допусне притискане или омачкване на повече пчели работнички, отделяната от тях миризма на отрова силно възбужда останалите. Тогава незабавно трябва да се спре прегледът на гнездото. Много опасно за живота на пчелното семейство е механичното повреждане на пчелната майка.


СЪСТАВЪТ НА ПЧЕЛНОТО МЛЕЧИЦЕ Е ОПРЕДЕЛЯЩ

   
    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Любознателността на човека няма граници, а животът на пчелите - пълен с изненадващи ни моменти и неща от тяхното развитие и начин на живот. Не всичко е възможно да бъде обяснено дори и сега, когато може да се каже смело, че човечеството е на върха на научно техническия прогрес и знания. Все пак, стъпка по стъпка, вече може да се обяснят и много от феномените, които се наблюдават при насекомите, към които принадлежи и медоносната пчела.


ПЧЕЛНИЯТ МЕД В ХИЛДЕГАРДОВАТА МЕДИЦИНА

    Доц. д-р Янаки КАРАДЖОВ
    Един от първите опити за природосъобразно прилагане на медицинските познания в ежедневната практика още в XII век е Хилдегардовата медицина. Монахинята Хилдегард (1098-1179 г.) призната за света със своите съчинения с пророчески дух разкрива важни елементи от природата на човека и тяхното приложение в медицинската практика. Хилдегардовата терапия представлява цялостно лекуване на тялото и душата. Лекуват се не само симптомите, но се прави опит да се открият причините за болестта и да се отстранят чрез природосъобразно хранене, постене и поддържане на добро настроение. Причинители на болестите са и пороците и лошите навици на човека, а също и гневът, свадливостта, лъжата, коравосърдечието, безверието, завистта, високомерието, които също трябва да се лекуват. Променената душевност на човека, в която липсва вярата, а преобладават тъгата и гневът, са констатации отпреди 800 години, но звучат актуално и днес.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ОПАЗВАНЕ НА ПИТИТЕ ПРЕЗ ЗИМАТА

    Ст. н. с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Опазването на питите (магазинни и резервните от плодниците и корпусите) през зимата от молци е голям проблем за много пчелари. Той идва от слабо познаване биологията на тези вредители.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL