Брой 88   <<< предишен брой
 

ДА НЕ ГУБИМ ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ

   
    Независимо, че здравеопазването на пчелните семейства и пчеларството въобще в нашата страна, както и в много други страни е приоритет на ветеринарната служба.
    Многогодишният опит у нас показва, че извършването на задължителните профилактични прегледи не може да се осъществи пълноценно без помощта на т.н. проверителски апарат, в който съгласно Закона за пчеларството участват изкарали курс и получили документ лица за пчелари-проверители.Многогодишният опит у нас показва, че извършването на задължителните профилактични прегледи не може да се осъществи пълноценно без помощта на т.н. проверителски апарат, в който съгласно Закона за пчеларството участват изкарали курс и получили документ лица за пчелари-проверители.


Манова токсикоза на пчелните семейства

    Н.с. д-р Йордан ХРИСТОВ, ИЖН, секция "Специални отрасли"
    Мановата токсикоза или незаразната диария по пчелите се проявява предимно през зимно-пролетния сезон и много рядко през лятото и есента. v
    Поради предстоящата зима у нас, е важно да се познават причините за настъпване и признаците на болестта, както и начините за нейното предотвратяване. Ако трябва да се даде кратка дефиниция на заболяването - тя е следната. При зазимяване на пчелните семейства върху манов мед и при невъзможност за облитане на пчелите при тежки зими, болестта се проявява предимно с диария и причинява голям подмор или загиване на семействата.


Да подкиселяваме ли захарния сироп?

    По материали на сп. “Пчеловодство”
    Въпросът да се подкиселява ли захарния сироп, който даваме на пчелните семейства при необходимост е вълнувал пчеларите много отдавна. Още през XIX век се утвърждава препоръката, че към сиропа за есенно подхранване трябва да се добавят 0,1-0,3 гр/л киселини (лимонена) за по-бързо разграждане на захарозата от пчелите. В по-ново време защитниците за подкиселяване на сиропа поддържат тази теза с обяснението, че при храненето на пчелите с такава храна в храносмилателния им канал се създава необходимата кисела среда, която затруднява или напълно прекратява развитието на спорите, причиняващи нозематоза и е добро профилактично средство срещу септицемията и други инфекции през зимно-пролетния период. През последните години, при масовото проявление на аскосферозата, ние пчеларите все по-често търсим спасение в подхранването на пчелните семейства с подкиселени храни.


НАЙ-ДОБРАТА ВЕНТИЛАЦИЯ ПРИ ЗИМУВАНЕ?

   
    В страниците на сп. "Пчеловодство" пчеларите от Белорусия обсъждат целесъобразността от прилагане на няколко варианта за осигуряване на добър микроклимат в пчелните семейства по време на зимуването!
    Кой от тях ще си изберете?


ДОБЪР ПЧЕЛАР

В ПЧЕЛНОТО ГНЕЗДО ПРЕЗ ЗИМАТА

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    През есента насекомите, в това число и пчелите претърпяват различни физиологични промени с оглед оцеляване при суровите зимни условия. Увеличават се запасите от мастни и белтъчни вещества и се намалява водното съдържание в тялото на пчелите - условие важно за оцеляването при ниски температури.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL