Брой 87   <<< предишен брой
 

ГРУПИРАНЕТО НА МНОГО ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА НА ЕДНО МЯСТО ПОНЯКОГА Е ФАТАЛНО!

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Повод за размисли по въпроса за броя на пчелните семейства в един пчелин (на едно място) ми дават някои факти, които наблюдаваме през последните години у нас.
    Това са вече десетки пчелини, които бяха създадени у нас по пътя на програма "САПАРД" или благородния стремеж и на "по-стари" пчелари за оборудване на пчелини с повече от 150-200 пчелни семейства на едно място, с цел препитаване на домакинството им. Не подлежи на съмнение, че големият пчелин има повече предимства по отношение обслужване на пчелните семейства, експлоатацията им и естествено по-малкия разход на труд за тяхното отглеждане.


ЗА АМЕРИКАНСКИЯТ ГНИЛЕЦ В СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ И ЗА ОЩЕ НЕЩО...

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Американският /злокачествен/ гнилец /АГ/ е проблемно заболяване на пчелните семейства в нашата страна и за Старозагорска област от много десетилетия.
    Болестта за първи път е констатирана от Тошков през тридесетте години на XX век. Засегнати са били много селища. Проведените по-късно проучвания от Кирилов и колектив показват твърда тенденция към увеличаване на броя на болните пчелни семейства. От 150 през 1935 г., той нараства на 323 през 1987 г., като най-висок броят им е бил през 1983 г. - 415. След 1989 г. той намалява и се движи между 100-197 броя.


ФЕРОМОНИ ПРИ ОТКРИТОТО ПИЛО

    Проф.д-р Георги ЦАНКОВ
    Известно е, че майката отделя така нареченото маточно вещество, с което се сигнализира, че в пчелното семейство я има. При липса на майка и респективно на маточно вещество се стимулира развитието на яйчените тръбици на някои от пчелите-работнички и те постепенно стават в състояние да снасят неоплодени яйца. Така кошерът се превръща в търтовка. Приема се, че освен феромоните, отделяни от майката, свързани с рояването са и феромоните, отделяни от откритото пило (С.Н. Исаков, 2004). За да докаже наличието на такива феромони същия автор организира следния опит. През 2002 и 2003 г. се сформират две групи пчелни семейства по 5 броя във всека група, равни по сила, продуктивност и други показатели. Отглеждани са били в шестнадесет рамкови лежака с магазинни надставки.


СПОДЕЛЕН ОПИТ

НАЙ-ДОБРОТО ЗИМНО КЪЛБО?

    Петър БОНЕВ
    Във всички ръководства по пчеларство четем, че пчелите се зазимяват на толкова пити, колкото пити плътно покриват. Някои пчелари предпочитат питите да бъдат с една повече. Други изобщо не стесняват гнездото. Кое е правилно?
    При застудяване на времето и прекратяване яйцеснасянето на майката определям броя на питите, които пчелите плътно покриват. Изваждам останалите плюс още една от покритите, от която също смитам пчелите върху оставените пити. В кошера остават 6, 5 дори 4 пити, вследствие на което голяма част от пчелите висят като грозд в подрамъчното пространство.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ЗАЗИМЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Зазимяването на пчелните семейства преди настъпване на студените есенно-зимни периоди е жизнено важно мероприятие за успешното им презимуване. След добре извършена подготовка през септември, в средата или края на октомври (в зависимост от времето) трябва да се извърши зазимяването.


ПЧЕЛИТЕ И ЗЕМНАТА ЕНЕРГИЯ

    Н. ЯКУШИН - н. с.; М. АКЧУРИН - ст. н. с.
    Какви участъци са благоприятни за развитието на пчелните семейства? Едни учени предлагат кошерите да се поставят в пресечните точки на т. нар. биолокатор (плюсова зона), а други препоръчват да се поместват в чистата зона в решетката на Хартман (минусова зона). За да изясним истинското положение на нещата в продължение на два месеца ние изучавахме развитието на семействата в едната и в другата зона.


горе



 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL