Брой 86   <<< предишен брой
 

ВТОРО НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА НБПС “ПЧЕЛАРСТВО ‘2005”

    На 26 септември пред сградата на КНСБ бе открито Второто национално изложение на НБПС. Новото беше, че то се проведе под егидата на Министъра на земеделието и горитег-н Нихат Кабил. По традиция то бе открито от г-н Желязко Христов - председател на КНСБ. Сред гостите бяха г-жа Светла Бъчварова - зам. министър на земеделието, отговаряща за животновъдството, г-н Лило Джамбазов - директор на фонд "Земеделие", д-р П. Каменов - директор здравеопазване на НВМС, г-н Стефан Стефанов - председател на Българския пчеларски съюз, г-н Михаил Михайлов - председател на Столичния браншови пчеларски съюз и други представители на асоциирани членове на НБПС. В словото си г-н Желязко Христов се спря на проблемите на българското пчеларство, неговата разпокъсаност и разнопосочност на действие, затруднената реализация на пчелните продукти, ниските изкупни цени, проблемите на профилактиката. Само при усилена работа, НБПС, чрез изградените си структури, може да преодолее трудностите и да възвърне, а защо не и да завоюва нови позиции, както в България, така и в чужбина, заключи г-н Христов. Г-жа Бъчварова в своето приветствие към НБПС, подчерта, че новия екип на Министерството на земеделието и горите, ще обърне по-голямо внимание на бранша, по пътя на страната ни към влизането в европейския съюз.


ЗНАЕМ ЛИ КАК ПРАВИЛНО ДА ЗАЗИМИМ ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Основната цел на пчеларя в края на лятото и настъпване на есента е да престъпи към правилно зазимяване на пчелните семейства.
    От него се изисква той да е в състояние да извърши правилно основния есенен преглед и своевременно да подпомогне пчелните семейства за успешното им презимуване.


ОЩЕ ДАННИ ЗА РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ ПИТИТЕ

    По материали на Апимондия, обработено от проф. д-р Кънчо Кънчев
    Първите данни, които се дават за разстоянието между питите в кошера са от периода 1930 г. на немските изследователи Берлепш и Випрехт. Те установили, че разстоянието между рамките трябва да бъде 35 мм. По-късно английски, американски и немски автори препоръчват 38 мм. Повече от двадесет години след това се налага мнението на специалистите от СССР за разстояние между питите от 30-31 мм.


КАК ВЛИЯЕ ОТНЕМАНЕТО НА ПРОПОЛИСА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО

    Група учени от Южно Африканската република са проучвали влиянието на отнемането на прополиса с търговска цел на рентабилността и общата продуктивност на пчелното семейство. При наблюденията са използвани пчелни семейства, изравнени по сила, отглеждани в многокорпусни кошери. Силата на семействата е определяна чрез измерване на площите с пило и междурамия с пчели. Производството на прополис и мед, както и получените доходи са определяни ежемесечно в продължение на 9 месеца. За получаването на повече прополис са използвани специални решетки (както и у нас).


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ИНСТИНКТИ ПРИ ПЧЕЛИТЕ

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Пчелите са смятани за едни от най-разумните видове на нашата планета. Те имат норми и ги спазват строго. Имат право на избор и го прилагат. С пряко гласуване, чрез бръмчене те решават дали да сменят своята майка и я сменяват. Благодарение на своята изрядна организация насекомите: пчели, оси и мравки ще останат да съществуват и след изчезването на такива видове като бозайниците (след около 5 милиона години), смята руският биолог Виктор Долник.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL