Брой 81   <<< предишен брой
 

ЗАВЪРШИ XXXIX КОНГРЕС НА АПИМОНДИЯ

    Българското участие
    39-ия конгрес на Апимондия в Дъблин - Ирландия се очакваше с изключително голям интерес от българската пчеларска общност най-малко по две основни причини - новостите (технологични и научни) в областта на пчеларството и кандидатурата на страната ни за домакин на конгреса през 2009 г в София.


ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПРОНИКВАНЕТО НА ВИРУСИ В ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЗАСЕГНАТИ ОТ VARROA DESTRUCTOR

    Н. Л. КАРРЕК, Б. В. БОЛЛ, ДЖ. К. УИЛСОН, Великобритания
    Varroa destructor беше констатиран за първи път в Европа през 70-те години. Скоро след това се установи, че този акар се оказва опасен паразит за медоносната пчела Apis mellifera. Наблюденията показаха, че вредното влияние, което акара нанася на пчелите, не зависи само от количеството на популацията му. Това наведе учените на мисълта, че вторичните инфекции, предизвикани от други патогенни агенти, може да обяснят различния ефект при паразитирането на Varroa.


СПОДЕЛЕН ОПИТ

НЯКОИ ПОДРОБНОСТИ В ПЧЕЛАРСТВОТО, КОИТО НЕ СА ЗА ПРЕНЕБРЕГВАНЕ

    Инж. Сава ДОНЧЕВ donchevs@mail.bg
    1. ПУШАЛКАТА
    Първата ми учителка по пчеларство - баба Иванка използваше за пушалката памучни парцали. Те трудно се разпалваха, бързо изгаряха и не поддържаха огъня дълго време.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ВИСОКИТЕ ДОБИВИ НА МЕД И ТЕХНОЛОГИИТЕ В ПЧЕЛАРСТВОТО

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Най-важната задача на всеки пчелар е добиването на максимална пчелна продукция, но не всички прилагат най-ефективните методи. От значение са не само доброто пролетно развитие и сила на пчелните семейства, но и използването на най-рентабилните технологии при добиването на мед. Като се има предвид, че в едно силно, с над 60 000 пчели, семейство, 2/3 от ежедневния принос на нектар отива за изхранване на пилото, пчеларите би трябвало да се замислят, колко пчели е нужно да има в семейството, за да е то най-продуктивно. Всеизвестно е, че колкото по-силно е едно семейство, толкова повече нектар и прашец ще събере. Затова например пред акациевата паша със слабите семейства се подсилват средните, за да станат силни.


ПЧЕЛНА КРАЖБА И НАЧИНИ ЗА БОРБА С НЕЯ

    Н. с. д-р Йордан ХРИСТОВ, ИЖН, секция "Специални отрасли"
    Инстинктът за събиране на хранителни запаси е един от най-силно проявените инстинкти в пчелното семейство, тъй като от количеството на събраната храна зависи дали едно семейство ще оцелее през годината. Поради тази причина семействата използват всяка предоставила им се възможност за събиране и принос на нектар в кошера. В периоди, когато липсва нектароотделяне в природата, какъвто е периода след главната паша, пчелите се стараят да намерят други източници на храна и привличани от миризмата на някои сладки продукти се нахвърлят върху тях. Така пчелите може да навлязат в помещенията където се съхраняват мед или други сладки продукти, да проникнат в недобре затворени или зацапани с мед или сироп съдове.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL