Брой 80   <<< предишен брой
 

ПРЕДЕСЕНЕН ПРЕГЛЕД НА СЕМЕЙСТВАТА

    Н.с. д-р Йордан Христов, Институт по животновъдни науки, секция "Специални отрасли"
    Обикновено в края на юли за повечето райони на нашата страна пчелната паша приключва и заедно с това завършва старата и започва новата пчеларска година. Летежа на пчелите намалява и започва изгонването на тьртеите от кошерите. Броят на пчелите-работнички и на пилото е понамалял по време на пашата, а по-голямата част от питите е заета със запечатан мед.


ПРЕДПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИНА ОТ АМЕРИКАНСКИ ГНИЛЕЦ

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Американският гнилец, най-опасната заразна болест за нашето пчеларство, при която заболелите пчелни семейства се унищожават и по закон възмездяват от държавния бюджет, ако не са застраховани от собственика в застрахователна институция.


НАПУДРЯНЕТО НА ГНЕЗДОТО И ВАРОАТОЗАТА

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    От повсеместното разпространение на вароатозата преди няколко десетилетия до наши дни бяха проведени какви ли не опити за борба срещу паразита, някои от които много рационални, довели до създаване на ефикасни методи и средства и други, граничещи с чудачества или алхимия. И нека не забравяме, че съществуват критерии и изисквания по въпроса дали едно средство или метод може или не може да се използва в практиката. Такива изисквания се отнасят до ефективност, безвредност за пчелите и хората, лесна приложимост и други. Затова, когато в пресата се появяват писания като напр. неподменяне на восъчните пити в гнездото та стеснените от многократна употреба килийки за пчели работнички да бъдат препятствие за размножаването на акара, те трябва да се приемат от нормално грамотния читател с много въпросителни за последствията от употребата на такива пити, които за бъдещото развитие на пчелното семейство, така и за здравословното му състояние въобще. Такова е било и е и становището ни за препоръчваните преди доста време термични способи за борба срещу вароатозата.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ХАНЕМАНОВА РЕШЕТКА И НЕЙНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Открита в края на 19-ти век ханемановата решетка става част от пчеларскя инвентар. Служи за регулиране обема на тази чест от гнездото на пчелното семейство, в което майката трябва да снася яйца. През нея пчелите преминават спокойно, но майката и търтеите, поради по-голямите си размери са възпрепятствани. Едни пчелари я харесват и са за нейното използване - други са против нея. Тя се явява известна пречка и за пчелите, които по-добре работят без нея, особено по време на главната паша, каквито са акациевата, липовата, слънчогледовата и други.


ПАТРУЛНАТА СЛУЖБА Е МНОГО ВАЖНА

    Тодор ЗЛАТАНОВ
    Нектарът в природата не се отделя постоянно от цветовете на медоносните растения. Той винаги се отделя периодично в зависимост от метеорологичните условия, периода на денонощието, влажността на въздуха и почвата, нейният състав и много други фактори.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL