Брой 8   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

ОБЕДИНЯВАНЕ И ПОДСИЛВАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

Н.с. Христо Спасов, н.с. д-р Йордан Христов Институт по Животновъдни науки, секция "Специални отрасли"
    Подсилването и обединяването на пчелните семейства се извършва при нужда и то само при здрави семейства.
    В практиката това се, налага, в ранна и по-късна пролет, за да се опазят и развият пчелните семейства за предстоящата паша.
    Основни причини за отслабването на семействата по време на зимуването може да са някои от посочените: подсигурени малко млади пчели за зимуване, лошокачествен или малко мед, некачествена майка, лошо сформирано /нестеснено/ гнездо, влага и безпокойство от неприятели и др.
    По отношение качеството на зазимените майки има данни, че тригодишните отпадат /загубват се/ 10% по време на зимуването, двегодишните-2,9%, a младите едногодишни ­ 0,2%.
    Подготовката за предстоящата паша на пчелните семейства трябва да започне около 50-60 дни преди настъпването й.
    В месеците февруари и март не може да се разчита осиротелите семейства да произведат млади майки, тъй като времето е студено, а липсват и търтеи. За целта на всеки пчелин е нужно да има зазимени запасни майки: около 10% от редовните. Семейство загубило майка може да има достатъчно пчели и тогава се нуждае само от придаване на запасна майка. Осиротялото семейство се преглежда внимателно за наличие на маточници или търтеево пило.
    На стр. 3

МИКОЗИ ПО ПЧЕЛИТЕ

Ст.н.с. д-р Калинка Гургулова
Към микотичните /гъбни, плесенни/ заболявания по пчелите спадат Аскосферозата /варовито пило/ и Аспергилозата /каменно пило/

    Микотичните заболявания са описани в началото на миналия век от Маасен /Германия/. До 50-те години тези заболявания са се проявявали само в Европа като са засягали единични пчелни семейства, след което започва тяхното масово разпространение, като обхващат почти цяла Европа, Северна и Южна Америка, Азия, някои страни на Африка, Япония, Австралия и др. Причините за това са въвеждане на нови технологии в пчеларството, нарушаване на микроклимата на пчелното семейство, опаразитяването с акара Varroa jacobsoni, замърсяване на околната среда, оживената търговия на пчелни семейства, роеве и майки и пчелни продукти, внос и износ на пчелни продукти и грешки при селекцията на пчелните семейства др.
    На стр. 2

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е престъпление! Гласувай за нас в ASL