Брой 79   <<< предишен брой
 

В търсене на истината

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Интересът към размерите на килийките за пчелите работнички датира от десетилетия и той е основателен, тъй като кой не би желал при по-голям размер да се излюпват пчели с по-голямо тегло и произтичащата от това по-голяма работоспособност и продуктивност. Това е въпрос с много аспекти особено, когато се познават и строгите закони за наследствеността. Почти традиционно, навсякъде по света се препоръчва замяна на старите плодникови пити с нови през определен период от време - 3-4 години. Основната цел е да се предотврати намаляването на размера на килийките в резултат на многократното отглеждане на пило в тях, а от там и намаляване на размера на тялото на люпещите се пчели. Разбира се този въпрос има и здравно-хигиенна страна, свързана с опазване на пчелите от заболявания.


ОЩЕ ЗА ПЧЕЛНИТЕ МАЙКИ

    При медоносната пчела се произвеждат повече от една майки в процеса на размножаване на пчелното семейство. Конфликтът започва след като първият рой е излетял и размножаването е приключило. Като правило младата пчелна майка след излюпването си убива всяка друга пчелна майка и само една оживява след агресивния сблъсък. Интересно е да се разбере какви стимулиращи вещества предизвикват това агресивно поведение. От друга страна важно е да се знае каква е локализацията на тези вещества и в каква възраст на пчелните майки се проявяват.


ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА С ПЧЕЛАРСКА, КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА

    Д-р инж. Иван ПАРАШКЕВОВ, Плевен
    В пчеларството, особено през пролетта се използват методите - изравняване и подсилване на пчелните семейства с цел изравняване на всички кошери по сила към началото на първата главна паша. Toва се прави за да се предотврати влизането на бързо развиващите се силни семейства в роево състояние, привеждане на отслабналите пчелни семейства до такива със средна сила, провеждане едновременно на целия пчелин на поредните месечни задължения, за да се вземе от кошерите на пчелина през лятото максималното разумно количество, произведен мед. Изравняването и подсилването, това са съвършено различни методи, като с изключение на една особеност, за която ще стане дума по-долу нямат нищо общо. Някои пчелари бъркат тези две понятия, като ги мислят за едно и също, накрая получават плачевни резултати и всички отрицателни последствия от необмислените си действия.


ПОДГОТОВКА НА СЕМЕЙСТВАТА ЗА ЗАЗИМЯВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА МАГАЗИННИТЕ ПИТИ

    Йонко Ив. ПЕТРОВ - Гр. Ябланица
    Притежавам и работя с 55 броя пчелни семейства. Всичките ми кошери са Дадан-Блатови, снабдих се и с два броя система "Гърдев", но според мен те се оказаха не толкова хубави, както внушаваше в своята реч на срещата Север-Юг на Беклемето, един от хората от групата на Гърдев. В продължение на повече от един час време той ни убеждаваше, че това е такъв модел, от който по-хубави няма. Тези хвалебствия бяха преди две години. Смятам, че говорещия се казваше Тошко Тодоров. Все пак като кошери те имат някакви качества, но не в това което те внушаваха. Дори имаше публикации във в-к "Пчела и кошер", които не отговаряха на истината.


СИСТЕМИ КОШЕРИ

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Основните системи кошери са хоризонталан и вертикален тип. Като хоризонтален тип се смята лежака, а вертикален са Дадан-Блат (ДБ), Ланстрот-Рут (ЛР), Роже Делон и др. Разликата е в това, че при хоризонталния тип разширяването на гнездото става странично-хоризонтално, докато при другите системи - вертикално, чрез поставяне на допълнителни корпуси. Вертикалният тип кошер има някои предимства пред хоризонталния и е по-удобен за едро пчеларстване с голям брой семейства. При него се работи с цели корпуси, докато при лежака с рамки.


НА ГОСТИ ПРИ РУМЪНСКИТЕ ПЧЕЛАРИ

    Председателят на Националния Браншови Пчеларски Съюз Пламен Иванов посети браншовата организация на румънските пчелари, Института по пчеларска технология и икономика и неговата фондация FIITEA в Букурещ.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL