Брой 77   <<< предишен брой
 

МЕДОВИ ЗАПАСИ ЗА ПРОЛЕТТА

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Подготовката и осигуряването на пчелите с пити с мед за втората половина на зимата и ранната пролет е не само важно, но изисква и опит и знания. Няма по-добра храна за пчелите през ранно-пролетния период от натуралния пчелен мед, който пчеларите трябва да осигурят предшестващата година, когато в природата има достатъчно нектарна паша.


КОГА ПЧЕЛИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА ИЗХВЪРЛЯТ ТЪРТЕИТЕ?

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Търтеят се отличава от другите пчелни индивиди по сравнително дебелото си тяло, по-големи криле, кръгла глава и много добре развити сложни очи. Дължината на тялото му е 15-17 мм, а средното му тегло е 200 мг. Той не притежава жило и хоботчето му е два пъти по-късо от това на пчелата работничка. Броят им в едно пчелно семейство е от 500 до 700.


СПОДЕЛЕН ОПИТ

ПРИДАВАНЕ НА МАЙКИ

    Цветанка ДИМИТРОВА
    Практиката, пък и моят опит показват, че отношението на пчелите, което по принцип винаги е враждебно към придадената майка, зависи от няколко неща.


ДА НЕ ПРЕНЕБРЕГВАМЕ ПРОПОЛИСА

    Георги ЗЛАТКОВ
    Прополисът, известен повече като пчелен клей, е сбор от смолисти вещества, събрани от пчелите от различни дървесни видове (най-много от тополата) и преработвани в кошера. Пчелите го използват като строителен материал за полиране на килийките, запушване на цепнатини в кошера, заклейване на рамките към фалцовете на кошера, намаляване на отвора на прелката и дори за заклейване на попаднали в кошера насекоми и гризачи. Външният вид, аромат и химически състав на този продукт в значителна степен зависят от източника на събирането му и затова стандартизирането му е много трудно.


ПОДГОТОВКА, ЗАПАЗВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПИТИТЕ С ПРАШЕЦ

    Пчелите винаги предпочитат да използват за храна на ларвите прясно внесен прашец в кошера. Но когато не може да внесат такъв поради неблагоприятно време или той отсъства в природата поради липса на цъфтящи прашецодайни растения, те използват запасите от прашец в гнездовите пити. Това най-често се случва рано през пролетта.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

КАК ПЧЕЛИТЕ СЪБИРАТ И ПРЕРАБОТВАТ НЕКТАРА

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Пчелното семейство се състои от разновъзрастови пчели. Едните са младите, които се грижат за пилото, изхранват майката, изграждат питите, почистват килийките, приемат и преработват нектара и извършват всички останали дейности в гнездото. Другата част от пчелите - по-възрастните (над 14-18 дневните), извършват външните работи. Те намират източниците на нектар, прашец и вода, събират и ги донасят в кошера. Тази възрастова граница, обаче не винаги се спазва.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL