Брой 75   <<< предишен брой
 

ПОДКРЕПАТА ПРОДЪЛЖАВА

    Продължава подкрепата за инициираната от Националния браншови пчеларски съюз кандидатура на България за домакинство на 41-ия конгрес на световната пчеларска организация ­ Апимондия.     Наред с президента и Конфедерацията на независимите синдикати в България към нея се присъединиха Министерство на икономиката и Българския пчеларски съюз - организация с изградени структури и традиции.     Когато сме единни в интерес на българското пчеларство и на България няма пречки и за срещната ръка за обединяване, тъй като в единството е силата!
   


СЕЛЕКЦИЯТА КАТО ФОРМА НА ПРОФИЛАКТИКА

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Болестите по пчелите, независимо от техния характер (заразни, незаразни), винаги оказват неблагоприятно влияние на продуктивността на пчелните семейства. Тези на пчелното пило, ако не довеждат до пчелна гибел, освен преките загуби, нарушават и съотношението на различните възрастови групи. Болестите на възрастните пчели, дори и които не са смъртоносни за цялото пчелно семейство, намаляват продължителността на живот на пчелите работнички, а следователно се намалява събирането на нектар и прашец.


СМУЩЕНИЯ В СНАСЯНЕТО НА ПЧЕЛНИТЕ МАЙКИ

    Д-р Наско Кирилов, двм
    Според Фиг, Арихарт, Хитехкок, Борхерт, Гробов и други специалисти по пчелна патология спирането на яйцеснасянето на пчелните майки може да бъде предизвикано от заболяване на яйчниците им или от механични спънки в половите им пътища.


ОБРАЗЪТ НА ПЧЕЛАТА В НУМИЗМАТИКАТА

    На монетите през миналите векове са увековечавани не само кралете и царедворците, но и .... пчелите.
    Има например монета, сечена в древния град Ефас, който е основан през второто хилядолетие до нашата ера. На лицевата страна на тази монета е изобразена пчела, а на обратната - елен. Как да се обясни такова съседство - пчела и елен?


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ПОЛУЧАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Пчелното млечице е секрет на глътъчните и горночелюстните жлези на младите пчели (на възраст от 5 до 15 дни). В периода на отделяне на пчелно млечице пчелите интензивно консумират перга (цветен прашец престоял и ферментирал в килийките на питите), богат на белтъчини, мазнини, витамини, ферменти, микроелементи и други биологично активни вещества.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL