Брой 74   <<< предишен брой
 

ПОСЕЩЕНИЕ НА НАДЕЖДА

    На 07. 07. т.г. имахме приятното удоволствие да посрещнем президента на Апимондия г-н Асгер Согаард Йоргенсен и главния секретар г-н Рикардо Янони Себастианини. С тяхното пристигане всъщност започна и инспекцията на Световната организация за нашите възможности да организираме и проведем 41-ия конгрес на Апимондия през 2009 г. в София.


Изваждане и центрофугиране на меда

    Н. с. д-р Йордан ХРИСТОВ, ИЖН, секция "Специални отрасли"
    Изваждането на меда е един от най-важните моменти в пчеларската работа през годината. С изваждането не бива да се избързва, но не бива и да се закъснява. В първия случай медът ще бъде недозрял, а във втория пчелната паша няма да се оползотвори добре поради липса на място за складиране на запасите. За да можем да преценим правилно кога трябва да се центрофугират питите пчелните семейства се преглеждат през няколко дни. За целта внимателно се изваждат по 1-2 крайни и средни пити в магазините или корпусите, като се проверява докъде са запълнени със запечатан мед.


УСИЛВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Летателната активност на пчелите е тясно свързано с приноса на храна - нектар и цветен прашец. Тя, за учудване на някои, също може да бъде стимулирана от пчеларя, като се стреми да насочва пчелите към най-добрите медоносни растения. Примери от историята по този въпрос има много. Така например руски пчелар любител още през 1906 г. няколко дни преди цъфтежа на липата давал на пчелните си семейства по няколко лъжици липов мед ежедневно и успял да привлече пчелите на започналите да цъфтят липи. Полученият липов мед бил значително повече от този, събран в съседните пчелини. Няколко седмици по-късно друг пчелар решил да получи чист монофлорен мед. Той отстранил от пчелните семейства събрания преди това мед и в момента на започване на цъфтежа напръсквал питите на семействата с разтвор на такъв мед, какъвто желаел да получи.


ГРИЖИ ЗА НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Във всеки пчелин трябва да има две групи пчелни семейства: постоянна - състояща се от основни, помощни и новосъздадени пчелни семейства и временна - представляваща резервните майки.
    Всяка от тези групи има своето значение за успешното и перспективно развитие на пчелина.
    Увеличаването на броя на пчелните семейства е било винаги една от основните задачи на пчеларя. То не бива да бъде самоцел, а е нужно да е подчинено на обмислен план за най-бързото и последователното им развитие.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ ПРИ ПЧЕЛИТЕ

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Пчелното семейство, като единен биологичен организъм, състоящ се от различни индивиди, е подложен на действието на много външни фактори: температура, влага, замърсеност с химични и биологични агенти и др. В процеса на хилядолетното съществуване си е изработило следните по-важни защитни механизми.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL