Брой 73   <<< предишен брой
 

ДА СЕ СЕДНЕ НА МАСАТА

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    За мен, който не съм тесен специалист в областта на генетиката и развъждането в пчеларството, поражда сериозна тревога факта, че макар и все още инцидентно, в медийното пространство се появяват материали, в които в прав текст или лаконично се поставят под съмнения принципите, залегнали в стратегията ни за настоящата и бъдещата развъдно-подобрителна работа. А това е действително сериозен въпрос. И за да бъда точен ще се опитам в исторически план да обясня на по-младите и да припомня на по-старите истината, за която в някои от детайлите за нейното формиране участвахме.


НОВИ ДАННИ ЗА АКТА НА ОПЛОЖДАНЕТО

    Проф. д-р Н. ГЕРИ, САЩ
    Поведението при оплождането при пчелите се изучава много трудно по следните причини:
    1. Наблюденията са много трудни. Оплождането настъпва в момент, когато търтеите и пчелните майки летят на височина от 5 до 30 м.
    2. Времето за наблюдаване е изключително малко. Актът на оплождане продължава 1 до 3 секунди. Излитането на майката на брачен полет продължава средно 13 минути.
    3. Оплождането се извършва на някакво разстояние от кошера и на наблюдаващия е трудно и е нужно време, за да бъде на определеното място.


И ПЧЕЛИТЕ СЕ УЧАТ ДА ЛЕТЯТ

    Доц. д-р Петър НЕНЧЕВ, Тракийски университет - Стара Загора
    Голяма част от взаимоотношенията между индивидите в пчелното гнездо, както и поведението им в природата вече са намерили логично обяснение от човешкото знание. Добрият пчелар трябва да наблюдава внимателно поведението на пчелите, да анализира отделните ситуации и да се стреми да направлява и практически да използва знанията си за пчелите. Наред с извършването на различни видове работа в кошера младите пчели се учат и да летят. Подготовката за летеж започва с кратки упражнения върху питите. Тук пчелите извършват бързи движения с крилата си за създаване на въздушно течение между питите.


ВЪЗРАСТТА НА МАЙКАТА

    В. ЛЕБЕДЕВ, Р. САФИУЛИН - научно изследователски институт Русия
    След множеството фактори, които влияят на жизнедеятелността на пчелното семейство през годината определяща роля играе майката - нейният произход, възраст и физиологично състояние. Тя определя породната принадлежност и наследствените качества на семейството като цяло, съвместно с търтеите, с които се е оплодила.
   


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ПРИДАВАНЕ НА МАЙКИ

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Придаването на майки е един от много разискваните в пчеларството въпроси. По принцип пчелите са зле настроени към чуждите майки. Причина за това са различните феромони, които се отделят от всяка една майка и служат да крепят целостта на семейството.
    Майките най-безпроблемно са приемат пролетно време, през периода на усиленото развитие на пчелните семейства. Има няколко условия, които трябва да се спазват при придаване на майки.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL