Брой 71   <<< предишен брой
 

ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ

Пълзи ли нозематоза?

    След получени и публикувани сигнали за разпространение на нозематозата с пчелни майки Националната ветеринарно - медицинска служба реагира своевременно и отговорно. Макар и след отлагане и промяна на текстове, според нас под външни давления, беше издадена Заповед № 294/11.04.2005 г. за извършване на преглед и вземане на проби от някои репродукторни пчелини за наличие на нозематоза. Назначената комисия изпълни поставените й задачи и представи на вниманието на ген. директор на НВМС, доц. д-р Жеко Байчев, доклад със следните констатации и предложения.


Опрашване в космоса

    Н. с. д-р Йордан ХРИСТОВ, ИЖН, секция "Специални отрасли"
    Рано или късно на човечеството предстои да извърши пилотиран полет от Земята до Марс. Той обаче би отнел около две години, тъй като пътуването в едната посока трае около 8 месеца. Престоят на червената планета ще бъде от един до три месеца. Екипажът, който човечеството ще изпрати на тази мисия ще е от един до трима души. Ясно е, че хората ще се нуждаят от храна, кислород и вода. Свежестта и годността на храната обаче намаляват с течение на времето. А консумирането на готова опакована храна в продължение на една до три години не е само въпрос на вкус, но може да предизвика и сериозни здравни проблеми.


НЕВИЖДАНО НАШЕСТВИЕ НА ПЧЕЛОЯДИ

    Инж. Сава ДОНЧЕВ s_donchev@yahoo.com
    Тази година пчелоядите са значително повече от миналата, твърдят много колеги пчелари от района на Централна България и поречието на река Дунав. Това води до голяма загуба на летящи пчели, респективно добив на пчелни продукти.


ЗА ЗАГУБАТА НА МАЙКИ ПРИ ОПЛОЖДАНЕ

    Митко КОЩРОВ
    Много се говори, че младите майки, връщайки се от полет често бъркат своето семейство и налитат в чужди кошери, където биват убивани. Аз наблюдавам, че пчелите грешат много по-често. Сложете един празен кошер в пчелина в същата посока и ще видите, при добър летеж, колко много пчели налитат в него.


ЗНАЕМ ЛИ КАК ДА ЗАКУПИМ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Най-добре е пчелните семейства да се закупуват през пролетта или лятото. Могат да се закупят и есенно време, но не е за предпочитане.
    Желателно е да се използват опита и знанието на вещи експерти в областта на биологията и болестите по пчелите /ветеринарни лекари, зоотехници и агрономи/. При внимателното преглеждане на пчелните семейства, те ще оценят моментното им състояние и ще изберат най-развитите и здрави от тях.


ЗАПАСНИТЕ МАЙКИ НЕ СА ЛУКС

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Едва ли има някой любител-пчелар, който да не е имал проблеми през пролетта, след иззимуването на пчелните семейства да не е имал проблеми с осиротяване на някое от пчелните му семейства. Пчеларите професионалисти обикновено са по-предвидливи и по-често осигуряват пчелините си с т.н. запасни майки. В днешни дни този проблем става още по-актуален понеже за разлика от миналото, почти никой от производителите на пчелни майки у нас не оставя за търговия рано през пролетта пчелни майки от предшестващата година. За тях това е губеща дейност, тъй като успешното им презимуване е свързано с много рискове.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МАЙКИ

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Пчелите произвеждат майки, без намесата на пчеларя в три случая: при рояване, при тиха смяна (когато старата е негодна) и при внезапна загуба на майката. Пчеларят може по изкуствен начин да създаде тези три ситуации.
    Майките получени при рояване са едни от най-добрите. Недостатък им е, че произлизат от неподбрани семейства и запазват ройливастта си. Получените при самосмяна - също са много добри, но и те не произхождат само от най-добрите семейства.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL