Брой 70   <<< предишен брой
 

МОТИВИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ГЕНОФОНД В БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

    Доц. д-р Петър НЕНЧЕВ, Тракийски университет - Ст. Загора, Аграрен факултет, секция Пчеларство P_Nentchev@hotmail.com
    Най-ефективният начин за повишаване продуктивността на пчелните семейства и производителността на пчеларския труд е развъдно-подобрителната работа. Селекцията може да даде положителен резултат само когато са проучени биологичните възможности на пчелните семейства, от които се отбират и отглеждат племенни майки.


ПРОУЧВАНЕ НА БИОЛОГИЧНАТА АКТИВНОСТ НА ПАРТИДИ ПРОПОЛИС

    Росица ХАЛАДЖОВА, Калинка ГУРГУЛОВА, Ирена ВАСИЛЕВА
    Прополисът е продукт, който пчелите събират от смолистите вещества, отделяни от пъпките на тополата, брезата, върбата и някои други растения и го отлагат по рамките, стените на кошера или обвиват с него всички чужди агенти, попаднали в гнездото. Той притежава противобактериални, противомикотични и противовирусни свойства и служи като дезинфекциозно средство за пчелното гнездо. Освен противомикробно прополисът притежава и противовъзпалително и регенериращо тъканите действие. Въз основа на тези му качества не случайно много автори го наричат "природен антибиотик".


ФАКТОРИ, ПРЕДИЗВИКВАЩИ СТРЕС ПРИ ПЧЕЛИТЕ

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Английската дума стрес преведена на български език означава физическо или умствено смущение, което нарушава нормалния живот и равновесие на човека.
    При работата си с пчелните семейства пчеларят волно или неволно предизвиква нарушаване на естествения ритъм на живота на пчелите, т.е. стрес.
    Както посочва Ериксон, за да можем да избегнем факторите, които довеждат до стрес при тях, е необходимо да сме много добре запознати с биологията на пчелите. Да им създаваме такива жилища, начин на живот и съществуване, които ще ги предпазят от стрес.


МЕДОСБОРЪТ - С ИЛИ БЕЗ МАЙКА?

    Митко КОЩРОВ
    Някой беше казал: "Всеки може да превърне меда в пчели. Майсторлъка е да превърнеш пчелите в мед."
    Става въпрос за най-рационалното използване на пчелите, така че нашата дейност като пчелари да бъде максимално изгодна. В търсене на тая изгода са правени много опити и все още недостатъчно. Много въпроси остават без отговор.


ОБРАБОТКАТА НА МЕДА И НЕГОВОТО КАЧЕСТВО

    Влиянието на различните способи на обработка на меда върху скоростта на кристализирането му, замърсяването от тежки метали и неговото качество е било проучвано от В. И. Лебедев и Е. А. Мурашова от Научно изследователския институт по пчеларство в Русия (2004). Използвали са различни способи за обработка след центрофугирането.
   


ДОБЪР ПЧЕЛАР

РАЗМНОЖАВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Естественото размножаване на пчелните семейства става посредством роене. Рояците имат някои предимства. При тях с роя излизат разновъзрастови пчели, които за кратко време пристъпват към разнообразни дейности: градеж на пити, отглеждане на пилото, събиране на нектар и прашец, защита на семейството.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL