Брой 7   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | следваща > | последна >>
 

РАЗШИРЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ ПРОЛЕТТА

Иван ОГНЯНОВ

   Със затопляне на времето и слънчевото греене в природата се появява първата растителност предимно прашецодайна. При създадените условия пчелите преминават в активно работно състояние. Нуждата от храна, въглехидратна и белтъчна, за поддържане на подходящата температура и отглеждането на пилото нараства. Поради това минималният запас от мед в тях е поне 7-8 кг. и поне 2 пити с прашец. При всяка възможност пчелите донасят в гнездата си пресен прашец за отглеждане на поколението си. Когато балансът между излюпващите се млади пчели и умиращите от изтощение и старост презимували е в полза на първите, пчелните семейства започват да увеличават състава си. Този процес отначало по-бавно, в последствие доста по-интензивно, продължава до главната паша. Възниква необходимост от разширение на гнездата с оглед повишеното количество пчели, а и за оползотворяване на восъкоотделянето.
   За успешното му протичане, създаване на силни пчелни семейства до главната паша и предпазване от изпадане в роево състояние, следва да се спазват няколко важни изисквания:

Четете във вестника

  • История
  • Технология
  • Обучение
  • Пчелни продукти
  • Здраве
  • Кулинария
  • Любопитно

на стр. 3

на стр. 2
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ЗА ВАРОАТОЗАТА

Ст.н.с. д-р Калинка ГУРГУЛОВА
   Поради често допусканите грешки в борбата срещу вароатозата и интереса на пчеларите относно това кои акарицидни препарати са регистрирани, кога и как да ги прилагаме и в какви дози за всеки сезон, ще публикуваме периодично и подробно как пчеларите да извършват профилактичните третирания срещу тази паразитоза.
   Вароатозата нанася значителни щети на пчеларството в цял свят. По-голямо стопанско значение имат косвените вреди, които нанася акара Varroa jacobsoni - скъсяване продължителността на живота на пчелите, намаляване броя на полетите, намаляване функцията на слюнчените жлези, снижаване устойчивостта на пчелите към заболяване, механично пренасяне на вируси, бактерии и плесенни спори, които са причинители на заразни заболявания по пчелите и пчелното пило.

РАБОТА НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ АПРИЛ

Четете на стр. 2
 
ОТ СЛЕДВАЩИЯ (БРОЙ 8) “ПЧЕЛАРСКИ ВЕСТНИК” ЩЕ ИЗЛИЗА В ОСЕМ СТРАНИЦИ

Абонамент за "Пчеларски Вестник"
можете да направите и чрез офисите
на "Артефакт" в София и страната.

Централен офис: 1111 София, ул.Хубавка N8
тел.02/971-95-61, 971-95-42, тел./факс: 971-95-67
e-mail: artefact@abonamenti.com; http://www.abonamenti.com

Асеновград: 032/26-28-86
e-mail: asenovgrad@abonamenti.com
Габрово: 066/2-68-33
e-mail: gabrovo@abonamenti.com
Русе: 082/22-46-03
e-mail: rouse@abonamenti.com
Благоевград: 073/8-06-74
e-mail: blagoevgrad@abonamenti.com
Дупница: 0701/5-11-86, 5-11-87
e-mail: dupnica@abonamenti.com
Свиленград: 038/62-22-31
e-mail: svilengrad@abonamenti.com
Бобов дол: 0702/62-56
e-mail: bobovdol@abonamenti.com
Кюстендил: 078/5-24-49
e-mail: kiustendil@abonamenti.com
Стара Загора: 042/5-53-95
e-mail: stara.zagora@abonamenti.com
Бургас: 056/81-20-14
e-mail: bourgas@abonamenti.com
Ловеч: 068/4-09-49
e-mail: lovetch@abonamenti.com
Харманли: 038/62-22-31
e-mail: harmanli@abonamenti.com
Варна: 052/60-68-01
e-mail: varna@abonamenti.com
Любимец: 038/62-22-31
e-mail: lubimec@abonamenti.com
Хасково: 038/62-22-31
e-mail: haskovo@abonamenti.com
В.Търново: 062/4-91-32
e-mail: velikoturnovo@abonamenti.com
Монтана: 096/2-06-59
e-mail: montana@abonamenti.com
за април2.00 лв
за април - юни6.50 лв
за април - декември19.50 лв
Видин: 094/3-94-12
e-mail: vidin@abonamenti.com
Пловдив: 032/26-28-86
e-mail: plovdiv@abonamenti.com

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е престъпление! Гласувай за нас в ASL