Брой 69   <<< предишен брой
 

МНОГОКОРПУСНО ОТГЛЕЖДАНЕ

    И. ШАБАРШОВ
    С всеки нов сезон все повече пчелари отглеждат пчели в многокорпусни кошери. От опита на другите те се убеждават в превъзходните качества на тази система кошери. В тях нараства силно семейство пролетта, добре се съхранява неговата сила до началото на главната паша, добре я използва и надеждно запазва пчелите зимата. Преодолявайки бариерата от стари привички и възгледи, някои пчелари усвояват технологията на отглеждане, която има немалко особености. За някои от тях ще стане дума.


ИНСТРУМЕНТИ НА ПЧЕЛАРЯ

РАМКОПОВДИГАЧ

Опитът на нашите предци не е за пренебрегване

    Инж. Сава ДОНЧЕВ s_donchev@yahoo.com
    Инструмент, добре познат на всички пчелари. Има го по всички магазини за пчеларски инструменти. По време на прегледите и когато започнем да вадим меда, той е винаги в дясната ни ръка. Малцина от нас са си задавали въпроса дали класическата форма на повдигача, продаван в магазините за пчеларски инструменти е най-подходящата?
   


ФЕРОМОНИТЕ - ХИМИЧЕСКАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ОРГАНИЗМИТЕ

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Това е най-старата и най-широко разпространена връзка между организмите - микроорганизми, животни и растения. Всеки организъм в процеса на жизнената си дейност изработва различни биологично активни вещества, някои от които действат на индивидите от определен вид (феромони), а други на индивиди от друг вид (аломони).


ФЕРОМОНИТЕ И АКАРА VARROA

    Превод от руски: ст.н.с. д-р Калинка ГУРГУЛОВА
    Феромоните оказват голямо влияние върху поведението и физиологичното състояние на членестоногите, в т. число и върху медоносната пчела и акара Varroa. Сред тях можем да различим привличащи /атрактанти/ и отпъждащи /репеленти/ вещества. Кайромоните са вид феромони, чрез които паразитите биват привличани от гостоприемниците /медоносната пчела привлича Varroa чрез своите кайромони/.
   


ДЕЛЕНЕ НА СЕМЕЙСТВАТА ПО М. Л. ЦВЕТКОВ

    Един от най-много разпространените начини за създаване на нови пчелни семейства е разделянето им наполовина. В отводките, създадени по този начин, попадат пчели от всички възрасти и затова веднага след бързата им организация в новото семейство, те започват да работят подобно на естествен рой: събират нектар, прашец, носят вода, грижат се за пилото, изграждат пити. Само че използвайки този метод в своята пчеларска практика повече от 20 години, установих в него и редица съществени недостатъци. Основните са трудоемкостта и голяма загуба на време - за един ден и повече объркване на летящите пчели, самопроизволно връщане на пчелите от отводката в майчината половина (семейството, от което е отделена) и др.
    Превод от сп. "Пчеловодство", бр. 3/2005 г.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

КОНТРОЛЕН КОШЕР

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    За всеки пчелар от значение е да знае колко нектар принасят пчелите му в определени периоди, с оглед използване най-пълноценно на наличната паша. Това става по различни начини:
    - чрез редовни прегледи в магазините и корпусите на кошерите;
    - чрез отчитане количеството добита продукция от различните видове растения, доколкото е възможно (акация, липа, слънчоглед и др.);
    - чрез редовно измерване на донесения в кошерите нектар.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL