Брой 68   <<< предишен брой
 

ДЕЙНОСТИ НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ ЮНИ

    Гл.ас. д-р Иванка ЖЕЛЯЗКОВА, Тракийски университет - Стара Загора, Аграрен факултет
    1. Особености в развитието на пчелните семейства
    - Климатични особености: топло време със средни за страната температури между 17 и 22°С; обилни валежи. Климатичните особености благоприятстват отделянето на нектар.
   


ЕРГОНОМИЯТА В ПЧЕЛАРСТВОТО

СТАНОК ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПЧЕЛНИ ПИТИ

    Инж. Сава ДОНЧЕВ, s_donchev@yahoo.com
    Предлагаме на вниманието на читателите няколко статии с общо заглавие "ЕРГОНОМИЯТА В ПЧЕЛАРСТВОТО".
    Справка от речника за чуждите думи в българския език: ЕРГОНОМИЯ /от гр. еrgon "дело" и nomos "закон" /Наука за създаване на възможно най-добри условия за труд, чрез приспособяване на оръдията на труда и средата към човека/.
    Водещите световно известни фирми за пчеларско оборудване - "DADANT", "THOMAS", "LEGA" и др. произвеждат маси и вани за отпечатване оразмерени така, че работника да работи прав. Защо? Единственият отговор, който мога да дам е, че тези, които са ги конструирали, не са работили прави по цял ден, седмици наред.


НБПС представи кандидатурата на България за домакинство на XXXXI конгрес на АпимондияБЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО В ПЕРИОДА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СТРАНАТА КЪМ ЕС

    Доц. д-р Петър Павлов НЕНЧЕВ,
гл.ас д-р Иванка Желева ЖЕЛЯЗКОВА, Тракийски университет, Аграрен факултет, Секция "Пчеларство"

    Материална база на пчеларството
    Производството е екстензивно. За повечето пчелари отглеждането на пчели не е основен източник на доход, а съпътстваща дейност. Основната част от пчеларите отглеждат до 50 пчелни семейства, докато минимален брой от тях са професионалисти с над 100 кошера. Все още се използват остарели технологии и кошери с над 30 годишна експлоатация. Наличната складова база по пчелините е остаряла, произведената продукция се съхранява в неподходящи места и съдове. Започналата през 1998 г тенденция за увеличаване на заетите в пчеларството продължава.


ОБНОВЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ ГНЕЗДА

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Решаващо значение за доброто развитие на пчелните семейства, повишаване на продуктивността им и предпазване от заразни болести, има редовното обновяване на пчелните гнезда.


ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ - В ИНТЕРЕС НА ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА

    Р. КАНТЕНЕР - Франция
    Охраната на природата не е временна мода. Тя става все по-необходима поради това, че все повече се увеличават разрушенията предизвиквани от индустриалната цивилизация. Телевизията и печатът несъмнено способстват за възпитаване на екологично съзнание в голямата част от населението и това е много добре. Но ние не може да не съжаляваме, че публиката повече се интересува само от отделни модни теми като напр. съкращаване на числото на дивите животни в Африка или спасяване на отделна популация птици. Това интересува хората повече, отколкото напр. пчелни семейства, станали жертва на отравяне с пестициди. Затова пчеларят не трябва да обвинява себе си - извън пчеларското съсловие пчелата си остава все още малко известна.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ПОДГОТОВКА И ПРИДВИЖВАНЕ НА КОШЕРИТЕ ЗА МЕДОСБОР

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Важно условие при подготовката за подвижно пчеларстване е избора на мястото, където ще бъдат настанени кошерите за медосбор. Пчеларят след като е съгласувал всички законови изисквания за осъществяване на подвижно пчеларстване, избира мястото и съответно го подготвя. Почиства терена от камъни, трева, храсти и го подравнява.


Лошо оформяне на крилата при майката

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Тук става дума за излюпване на пчелни майки с лошо оформени крила, а не за вторично увреждане на крилата по време на живота и работата в пчелното семейство.
    Излюпването на майка с лошо развити крила е често явление в пчеларската практика и се дължи на различни причини.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL