Брой 67   <<< предишен брой
 

ТРОПИЛЕЛАПСОЗА ПО ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

ПАРАЗИТОЗА, ЗА КОЯТО СЕ ШУМИ ТВЪРДЕ МНОГО

    Ст.н.с. д-р Калинка ГУРГУЛОВА
    Тропилелапсозата се предизвиква от два вида акари Tropilaelaps clareae и T. koenigerum, които паразитират по запечатаното пило. Хранейки се с хемолимфата на ларвите и какавидите, акарите предизвикват промени в пилото, смърт на какавиди, пчели преди излюпване, последващо отслабване на семейството и напускане /обезлюдяване/ на пчелното гнездо.


РАЗШИРЯВАНЕ НА ГНЕЗДОТО ПРИ МНОГОКОРПУСНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

СПОДЕЛЕН ОПИТ

    Петър БОНЕВ
    При многокорпусното отглеждане се препоръчва пчелите да зимуват на два корпуса. Долният да има 6-10 кг, а горният 12-15 кг храна. Когато пчелите придвижвайки се към горния корпус и освободят долния рано напролет, той се отстранява, за да не увеличава пространството и по-лесно да се затопли гнездото. Когато в останалия корпус пилото заеме 6-7 пити, а пчелите 8-10 междурамия, гнездото трябва да се разшири.


БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО В ПЕРИОДА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СТРАНАТА КЪМ ЕС

    Доц. д-р Петър Павлов НЕНЧЕВ, гл.ас д-р Иванка Желева ЖЕЛЯЗКОВА, Тракийски университет, Аграрен факултет, Секция "Пчеларство"
    II. Състояние на пчеларството в предприсъединителния период, производство на пчелни продукти и нормативни документи
    От анализа на данните за състоянието на производството и търговията с пчелни продукти в основните пчеларски страни може да се направи извода, че България е пчеларска страна.


ПАКЕТНО ПЧЕЛАРСТВО

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Във връзка с предстоящото ни интегриране към ЕС и ползване на европейските начини на оксидиране /в частност на пчеларството/ е необходимо час по-скоро да бъде приета Националната програма за развитие на пчеларството в нашата страна.
    Това означава, че българските пчелари ще трябва да са в състояние ежедневно да прилагат в работата си изискванията на добрата пчеларска практика.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ПОДВИЖНОТО ПЧЕЛАРСТВО - ЗАКОНОВИ ПОЛОЖЕНИЯ

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    За добив на повече пчелна продукция и за опрашване на медоносната растителност се практикува подвижно пчеларстване. То може да бъде много доходно и рентабилно. При него пчелните семейства се поставят в непосредствена близост до нектароотделящата растителност: акация, слънчоглед, рапица, кориандър и др., което им дава възможност без много труд да донесат повече нектар. По този начин се икономисва излишният летеж на пчелите на големи разстояния. Известно е, че колкото по-близо е пашата до пчелина, толкова по-рентабилни са пчелите. За кратко време извършват много полети. Най-ефективно пчелите събират нектар в радиус от 0.5 до 1 км. При полет на пчелата на 3 км от кошера, тя изразходва до 70% от носения нектар, а над 3 км - целия товар (Г. Таранов).


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL