Брой 66   <<< предишен брой
 

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР В ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА

    На 05. 05. 2005 г. от 1000 часа в Тракийския университет - Ст. Загора беше открит национален семинар "Българското животновъдство в периода на присъединяване на страната към Европейския съюз". Гости на семинара и по-специално на секцията по пчеларство, бяха известни научни работници в тази област, председателят на НБПС и гл. редактор на "Пчеларски вестник" проф. д-р Кънчо Кънчев.


Главната паша и използването й

    Н.с. д-р Йордан ХРИСТОВ, ИЖН, секция "Специални отрасли"
    Своевременното използване на главната паша е един от най-важните моменти през годината. Периодът на главната паша идва щом започне цъфтежа на онези медоносни растения в радиус 2-З км около пчелина, от които пчелите събират най-много нектар и прашец. Това време е различно за отделните райони и местности.


ПРОБЛЕМИ НА ПОДВИЖНОТО ПЧЕЛАРСТВО 

    Настъпи един от важните периоди в пчеларската ни дейност, свързан с доходността от пчеларстването и получаване на съответна отплата от пчелните ни семейства за вложените средства и грижи за развитието им. Затова грижите ни и добре направената сметка от наша страна трябва да продължат. На всички ни е добре известно, че не сме в състояние през целия активен пчеларски сезон да осигурим на пчелните си семейства непрекъсната пчелна паша в радиуса на летенето на пчелите. Затова при съвременните условия подвижното пчеларство е просто необходимост.


Българското пчеларство в периода на присъединяване на страната към ЕС

    Доц. д-р Петър Павлов НЕНЧЕВ,
гл.ас д-р Иванка Желева ЖЕЛЯЗКОВА,
Тракийски университет, Аграрен факултет, секция "Пчеларство"

    История и организация на пчеларството
    Най-ранните статистически данни за броя на пчелните семейства в България са от 1893 г. Първите рамкови кошери в страната са направени в с. Саранбей (гара Септември) през 1884г. като броят им бързо се увеличава (табл. 1) и за период от четиридесет години (1939) превишава чувствително тръвните (примитивни) кошери. През този период пчеларите са около 70 000, отглеждащи средно 4-5 пчелни семейства . Средният добив на мед е 5-6 кг и 0,2- 0,3 кг восък средно от семейство.


СПОМАГАТЕЛНИ КОШЕРИ

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Освен кошери от системата (Дадан-Блат, Лангстрот-Рут и др.), която пчеларят използва при отглеждане на пчелните си семейства той има нужда и от т.н. спомагателни кошери. Те се използват за временно настаняване на по-малки пчелни семейства и се използват по предназначение - за отглеждане на пчелни майки или за временното им запазване, за пренасяне на малки пчелни семейства или роеве на по-големи разстояния и пр.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

Периодът между цъфтежа на овошките и акацията

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Месец април е период на най-усилено развитие на пчелните семейства. Околната температура вече е между 14 и 25°С. Разцъфтяват почти всички овощни видове - круша, ябълка, слива, праскова, череша, вишня и др.; горските видове-върби, тополи, явор, ясен, мекиш, конски кестен и др; тревните видове-мъртва коприва, гергьовче, глухарче, великденче и др., от които пчелите събират прашец и нектар. Многото млади пчели в пчелното гнездо, подменили зимните и изтощение, високите външни температури, добрият принос на прашец и нектар са все благоприятни условия за бързо развитие на пчелните семейства. Пчелното кълбо е разпуснато и майката усилено снася яйца. Пилото заема 5-7 пити. Поради превратностите на времето обаче, нектароотделянето не е постоянно, а силните пчелни семейства изразходват по 4-5 кг храна от запасите си.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL