Брой 64   <<< предишен брой
 

НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО НА МАЙКАТА

I. МАЙКИ – ДЖУДЖЕТА
В поредица от материали ще ви информираме за някои малко известни аномалии, увреждания и болести на пчелната майка

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    В случай на недостиг на прашец и нектар пчелите отглеждат понякога майки-джуджета, които често (напомнят) достигат (не работят) ръста на една работничка.


ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ НА ПИЛОТО

Или как си спасих пчелите. Учените да кажат!

    Митко КОЩРОВ
    Зимата на 1989 год. беше мека и суха. Януари, февруари и март бяха почти без сняг. Пролетта започна 20 дни по-рано. Така и пчелите започнаха да се развиват отрано. Имаха много пило, но ми се струваше, че не е добре отгледано. В края на май и юни започнаха студени и продължители дъждове. Нямаше никакво нектароотделяне, пък и времето не беше подходящо за летене. Едно семейство ми умря през юни! Все очаквахме, че времето ще се оправи, а то не ставаше.


КАК ДА ОПРЕДЕЛИМ ПРОДУКТИВНОСТТА НА МАЙКИТЕ

    Доц. Янаки КАРАДЖОВ
    Медоносните пчели се размножават по два начина: по изкуствен път и чрез роене. Търтеите се развиват от неоплодени яйца, а майките и работничките - от оплодени. При оплождането търтеите носят наследствените качества на майките, от който са произлезли (имат само един вид хромозоми), докато пчелите-работнички онаследяват белези както от майката, така и от търтеите.


БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ

    Лозан ДОЙЧЕВ
    С поредица от материали, които започнахме от миналия брой със статията на доц. Петко Кончев озаглавена "Клъстъри в пчеларството" УС на НБПС и сдружение "Апи" ще се опитат да предложат пътища за браншовото развитие на производството на пчелни продукти и тяхната безпрепятствена реализация на нашия и международните пазари.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

Нектар и нектароотделяне

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Нектарът представлява сладък сок, отделян от нектарните жлези, разположени в цветовете и рядко и по други части на растенията (листата и стеблата). Растителният сок, който циркулира в проводящата тъкан на висшите растения и пренася хранителни вещества до всичките им части, представлява различни захари. Те се синтезират от вода, въглероден диоксид (двуокис) с участието на хлорофила в зелените части на растенията и слънчевата топлина.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL