Брой 63   <<< предишен брой
 

КОГА И КАК ДА РАЗШИРЯВАМЕ

    Цветанка ДИМИТРОВА
    Нарастването на пчелните семейства рано през пролетта е най-отговорния момент в работата на пчеларя, от който зависи успеха му през целия активен за пчелите период през годината. Обикновено до края на април приключва пълното изчезване (умиране) на зимувалите в гнездото стари пчели и заменянето им с млади, отгледани след периода на зимен покой. Затова по-нататък силата на пчелното семейство ще зависи от това кой процес в семейството върви по-бързо - отпадането на старите пчели или отглеждането на млади.


НЕОТЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ МАЙ

    Гл.ас. д-р Иванка ЖЕЛЯЗКОВА, Тракийски университет - Стара Загора, Аграрен факултет
    1. Особености в развитието на пчелните семейства
    - Климатични особености: топло време с редки захлаждания; средни месечни температури между 11 и 18°С; - по-продължително слънчево греене; слаби до умерени ветрове.


БРЪМБАРИ - ВРАГОВЕ НА ПЧЕЛИТЕ

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Откакто преди няколко години в Северна Америка /южните щати на САЩ/ са наблюдавани големите поражения по медоносните пчели от малкият кошерен бръмбар, интересът на българските пчелари към него и другите бръмбари, откривани от тях в кошерите, нарасна много.


КЛЪСТЪРИ В ПЧЕЛАРСТВОТО

    Доц. Петко КОНЧЕВ
    Присъединяването на нашата страна към ЕС, предявява високи изисквания към всички области на обществено-икономическото ни развитие. Всички те трябва да се преустроят и усъвършенстват в съответствие с европейските критерии и стандарти, така, че да станат равностойни партньори. Особено високи и категорични са изискванията към аграрния отрасъл, включително към пчеларския бранш. Неговата разпокъсаност, ниска продуктивност и слаба ефективност трябва незабавно да се преодолее. В противен случай не биха могли да се достигнат европейските критерии и изисквания.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ВОСЪКООТДЕЛЯНЕ И ГРАДЕЖ НА ПИТИ

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Основния строителен материал в пчелното гнездо е восъкът, от който са изградени питите - жилището на пчелите. В тях те складират храната и отглеждат потомството си. Восъкът се отделя от восъчните жлези, които се намират от долната страна на последните четири коремни членчета на пчелите работнички. Прясно отделеният восък е течен и при съприкосновение с въздуха се втвърдява и се превръща във восъчна люспица с петоъгълна форма (каквато е формата на восъчното огледалце).


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL