Брой 62   <<< предишен брой
 

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА СИЛАТА И ПРОДУКТИВНОСТТА НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Пчелното семейство през целия си живот е подложено на въздействието на благоприятни и неблагоприятни външни и вътрешни фактори, които според вида, продължителността и силата си, увеличават или намаляват продуктивността им. В продължение на дългогодишното си еволюционно развитие медоносните пчели са създали сложни вътрешни взаимоотношения в пчелното семейство и между семействата - като цялостна социална и биологична единица, и външните условия.


ПРЕЦЕНКА НА ПЧЕЛНИЯ МЕД, БЕЗ КОЯТО НЕ МОЖЕ!

    Пчелният мед е продукт, който лесно се поддава на различни фалшификации, някои от които се правят толкова изобретателно, че представляват проблем и за тези, които го окачествяват.


ПРОИЗВОДСТВО НА КАЧЕСТВЕНИ ПЧЕЛНИ МАЙКИ ПО ДОСТЪПЕН НАЧИН

    Петър БОНЕВ
    Знаем че успешното пчеларстване зависи най-вече от качествата на майката. Често закупените от пазара пчелни майки не оправдават очакванията ни както с продуктивността си, така и с приемането им от пчелите. Един производител се изказа, че пчеларите не знаят как да придават майките. Но аз смятам, че причината не е само в пчеларите. Пчелите, след като отнемем старата или непродуктивна майка, са склонни да приемат новата, ако тя е по-добра от предишната, или най-малко колкото нея, но не и по-лоша. Това пчелите не прощават.


КАКВО ПРОПУСКАМЕ ПРИ НОЗЕМАТОЗАТА

    Ст.н.с. д-р Калинка ГУРГУЛОВА
    Поради зачестилите проблеми по отношение на нозематозата, атипичното проявление на заболяването през активния период, липсата на регистриран препарат в момента на българския пазар и опасността за пренасяне на нозематоза от майкопроизводните стопанства се налага отново да се обърне внимание на пчеларя за някои особености в протичането на това заболяване.
  


ДОБЪР ПЧЕЛАР

СЪБИРАНЕ НА ПРАШЕЦ

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Прашецът е хранителен и лечебен продукт добиван от пчелите. Много пчелари са приспособили кошерите си, за да го събират, изсушават и опаковат за по-продължително съхраняване. Прашецът представлява мъжките полови клетки при цветните растения. За пчелите той е вторият по важност, след нектара продукт, без който животът им е невъзможен. Пчелният прашец има изключително богат състав.


ПРОСТУДЯВАНЕТО НА ПЧЕЛНАТА МАЙКА

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    При естествени условия пчелната майка рядко попада в ситуация на рязко охлаждане до степен на вцепенение. Това е възможно само при резки есенно-зимни застудявания, при които майката се е намирала в някое от периферните междурамкови пространства и се е задържала там без да успее да се придвижи към центъра. Това може по често да се случи в малочислени семейства, а при такива с голяма численост само в екстремна ситуация, напр. при разрушаване на жилището. По-голямо практично значение има охлаждането и вцепеняването на пчелната майка, когато е поставена в клетка и се придружава само от малко пчели.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL