Брой 61   <<< предишен брой
 

ВРАГОВЕ И НЕПРИЯТЕЛИ

Лястовици /Опит за едно проучване/

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Загубите, които пчелните семейства понасят, зависят от броя и вида на враговете и вредителите, от сезона и от умението на пчеларя да предпазва или своевременно да подпомага семействата. За някои от тях имаме добри познания и опит, но за други те са оскъдни.
    Враг ли е на пчелите лястовицата или не?


ВОДАТА И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПЧЕЛИТЕ

    Петър БОНЕВ
    При пчелите водата е необходима веднага с появата на пилото. С нея се приготвя храната му. В началото, когато количеството му е малко, тя се осигурява от резервната вода, намираща се в пчелното гнездо, а по-късно когато пилото се увеличи, тя се набавя от природни водоизточници или от общите поилки, препоръчвани във всички ръководства по пчеларство.


ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ И ПЧЕЛИТЕ

   
    Овощните насаждения в нашата страна допреди 10 години заемаха 4,1% от обработваемата ни земя. Сега това съотношение вероятно се е променило, но едва ли в такава степен, че да промени отношението ни към овощарството и значението му за пчеларството.


СТРОИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ ПЧЕЛИТЕ

   
    Тя е уникална, когато се разглежда в цялата гама на архитектурното творчество и строително (инженерно) изпълнение. Жилищните постройки на пчелите са всъщност восъчните пити. В състава на основния строителен материал - восъка влизат сложни етери, въглеводороди, органични киселини, смоли, алкохоли. минерални и ароматни вещества, и растителни пигменти (общо около 300). Този състав го прави идеален за тези цели.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ПРОЛЕТНО РАЗШИРЯВАНЕ НА ГНЕЗДОТО

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    В началото на пролетта семействата видимо отслабват, защото естествено отпадат по-голям брой стари пчели, отколкото са се излюпили нови. Тогава с цел затопляне и създаване на условия за излюпване на повече млади пчели се извършва стесняване на гнездата. Когато обаче съотношението между излюпващите се млади и отпадането на старите изтощени пчели е в полза на младите и семействата видимо започват да увеличават състава си се налага постепенно разширяване на гнездата.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL