Брой 60   <<< предишен брой
 

СИСТЕМИ КОШЕРИ, ИЗПОЛЗВАНИ В БЪЛГАРИЯ

    Гл.ас. д-р Иванка ЖЕЛЯЗКОВА, Аграрен факултет при Тракийски университет - Стара Загора
Н. с. д-р Йордан ХРИСТОВ, ИЖН, секция "Специални отрасли"

    Напоследък у нас много се пише за кошерите от една или друга система. Понякога в научните среди, а често и между самите пчелари се водят ожесточени спорове относно това "коя е най-добрата система". Мнението на авторите е, че "най-добра" система няма, всяка система си има своите плюсове и минуси, всяка е подходяща за определени природни, климатични и производствени условия и по-малко пригодна за други. Поради това настоящата статия няма за цел да отговаря на този въпрос, а също и да описва подробно всяка една система тъй като това вече беше сторено в предишни публикации. Без да претендираме за изчерпателност тук ще се опитаме да изброим накратко отличителните черти на най-използваните системи кошери у нас.


ДОБРАТА ПРОФИЛАКТИКА - ВАЖНО УСЛОВИЕ ЗА УСПЕШО ПЧЕЛАРСТВО

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    За опазване естественото биологично състояние на земеделието и пчелите ЕС прие Директива 2092/91, в която са залегнали основните принципи по този въпрос. Във връзка с тази директива МЗГ издаде Наредба 35/2001 г., която регламентира биологичното земеделие в т.ч. и пчеларството. В тон с нея Министърът на МЗГ на Република България със заповед забрани използването на антибиотици и вещества от химичен произход при лекуването на бактериални болести по пилото и пчелите. Тези нови изисквания на ЕС налага да бъдат ползвани нови технологични решения при предпазването на пчелните семейства от заразни болести. По същество те представляват до болка познатата ни, но не прилагана повсеместно профилактика /предпазване/.


НАЙ-ЛЕСНО ОПРАВЯНЕ НА ТЪРТОВКА

    Митко КОЩРОВ, с. Ковачевци
    До "Пчеларски вестник"
    Господин Главен редактор,
    Аз съм възрастен човек (77 год.), пенсиониран като учител и пчелар от 1957 год. Голямото ми пристрастие към пчелите ми помогна да набера доста наблюдения върху живота им, някои от които не съм срещал в пчеларската литература. Тая зима добих желание да ги споделя като ги събрах в няколко статии.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

НУЖДАТА ОТ ВОДА

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    В ранна пролет пилото в пчелното гнездо заема в някои семейства по 3-4 и повече пити. Нектар в природата все още няма. Нуждата от вода за младото пило се увеличава. Поради все още студеното време и кратките дневни затопляния пчелите извършват къси полети. При тези полети те не винаги достигат до водоизточници с чиста вода, поради отдалечеността им от пчелините.


горе 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL