Брой 59   <<< предишен брой
 

НЕОТЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ АПРИЛ

    Гл.ас. д-р Иванка ЖЕЛЯЗКОВА, Аграрен факултет при Тракийски университет - Стара Загора
    1. Особености в развитието на пчелните семейства
    Времето през април е по-топло в сравнение с март. Броят на дните с температура над 12 - 14° С се увеличава и продължителността на слънчевото греене нараства. Независимо от затоплянето, денонощните температурни колебания са значителни (топли дни и студени нощи) и все още има застудявания.


СПАСЕНИЕТО Е В СИЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

    Проф. д-р Кънчо Кънчев
    Сега, когато по различни причини медоносната база у нас намалява, пчеларите трябва да използват всичките си знания и опит за осигуряване на най-добри условия за бързо развитие и подготовка на пчелните семейства за оползотворяване на това, което пестеливата природа дава на пчелите.


КАКТО ГИ Е СЪЗДАЛА ПРИРОДАТА

    По публикации на Е. К. ЕСЪКОВ
    Белег на расова принадлежност ли е размерът на килийките за пчели работнички в пчелната пита и как това се отразява на жизнеспособността на развиващите се в тях пчели. Всички специалисти по биология на пчелите намират такава връзка.


ОЩЕ 3А ПРОЛЕТНОТО ПОДСИЛВАНЕ И ИЗРАВНЯВАНЕ

    Митко КОЩРОВ, с. Ковачевци 2023, Самоковско
    Някъде преди 40 години в пчеларските издания се препоръчваше подсилването на слабите семейства през пролетта с пчели и пило от силните.
    Обосновката за тази практика беше много убедителна. Имаме силни семейства, които без никакво напрежение ще се развият за главната паша. А може и да изпаднат в роево състояние и да пропуснат годината. От друга страна имаме рояци с млади и силни майки, но с малко пчели. Оставени без помощ те ще закъснеят и ще използват главната паша само за развитие, но когато това стане пашата ще бъде преминала. В резултат и двете семейства изпускат пашата.


СИСТЕМИ ЗА ПОДГОТОВКА НА МЕДА ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР

    Инж. Сава ДОНЧЕВ, Плевен, е-mail: donchevs@mail.bg
    Прието е (но не е задължително) на международния пазар медът да се предлага в специални варели с изцяло отварящо се дъно, които събират 300 кг мед. Вътрешната им страна е покрита със специален лак. У нас те се произвеждат в гр. Карнобат. Медът трябва да е еднакъв във цялата партида /хомогенизиран/. За да се извърши това, той се разтопява, прецежда се и се излива в цистерна 5 или 10 тона, където трябва да се разбърка, за да се уеднакви /хомогенизира/.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ПЧЕЛИ И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Електричеството има решаващо значение в живота на пчелите и на пчелното семейство като цяло. Човек не чувства електомагнитното поле на земята, но пчелите го усещат във вид на груба сила при избирането на маршрута на полетите си и при защита на гнездото. Електрическото виждане на света за тях е достъпно така, както и ултравиолетовите лъчи.


НОВОСТИ ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО В ХОЛАНДИЯ

    Превод: проф. Георги ЦАНКОВ
    В кн. 6/2004 г сп."Пчеловодство" А.С. Пономарев пише за своя среща с холандски бизнесмени, осъществена с помощта на Хеерт ван Еизенах специалист в областта на майкопроизводството и генетиката на пчелите. Той в качеството си на старши съветник на Холандската програма за сътрудничество в областта на мениджмента през 2003 г. е бил командирован в Башкирия, а след това в Индия и Непал.
    Запознаването на автора с холандското пчеларство продължава в градските супермаркети.


горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL