Брой 57   <<< предишен брой
 

ПРЕМЕНИЛ СЕ ИЛИЯ...

    В съвременния модерен свят мафиотите вече не се стрелят по улиците. По-безболезнено е да се влезе във властта, независимо на кое ниво и да се диктува положението "отвътре" - според интересите и възможностите. И най-важното - всичко да добие, или по-точно да се облече, в законов вид.


КАТО ЗАВАЛЯХА УСТАВИ, ТА ЦЯЛА НЕДЕЛЯ...!

    Лозан ДОЙЧЕВ
    Става дума не за снега и дъжда, който се изля над родината, а за валежа на "устави" за регистрации на браншови организации из цялата страна. "Активното мероприятие" от края на деветдесетте години се опитва да внесе смут и хаос в организациите на НБПС. Милиционерската дейност прозира от всеки ред на така наречените "устави".


Работа с кошера Фарар през пролетта

    Гл.ас. д-р Иванка Желязкова - Аграрен факултет при Тракийски Университет,
    Н.с. д-р Йордан ХРИСТОВ - ИЖН, секция: "Специални отрасли"

    Ако сме спазили описаните в нашата литература изисквания при зазимяването, то Фараровите ни кошери трябва да са зазимени на по два корпуса с около 20-24 кг мед. При това горният корпус трябва да е по-пълен (с около 15-18 кг мед), а долният по-празен с около 5-8 кг. Тези запаси са достатъчни до началото на пролетното развитие, което започва когато в края на януари майката снесе първите яйца.


ТРИБУНА НА ПРАКТИКА ПЧЕЛАР

СТИМУЛИРАЩО ПОДХРАНВАНЕ

    Петър БОНЕВ
    След извършване на първият основен преглед и най-належащите дейности е необходимо да подадем въглехидратна храна, с което да имитираме принос, какъвто се осъществява от природата, когато пчелите донасят нектар. В литературата се препоръчва периодично разпечатване на собствения запас по 1 кв. дм. на плътна междина, но не и от питата, която е до пилото, а втората от него. При подходящо време пчелите пренасят меда около пилото така, че при възвратни застудявания с този мед и меда от прилежащите пити, пилото да бъде осигурено. След десетина дни се разпечатва медът от другата страна на питите.


МНЕНИЕ

ОТНОВО ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    В последно време, във връзка с предстоящото ни приобщаване към Европейския съюз /ЕС/, произвеждането на конкурентни на външните пазари пчелни продукти придоби изключително важно значение. То е пряко свързано със стриктното спазване на технологичните изисквания за отглеждането на пчелните семейства. От своя страна те включват мероприятия, отнасящи се до здравословното състояние на пчелите.


ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ ПРИ ОПРАШВАНЕ НА ОРАНЖЕРИЙНИ РАСТЕНИЯ

    Проф. д-р Георги ЦАНКОВ
    Известно е, че опрашването на селскостопанските култури от пчелите води до увеличаването на продукцията. Това е най-евтиното средство за повишаването на добивите и за подобряването на качеството на семената и плодовете. Установено е, че при използване на пчели за опрашване на растенията в оранжерията се получават с повече от 25-45 кг плодове от 1 квадратен метър (Филипов и Кочетов, 2004).


НАШИТЕ МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПРОФИЛАКТИКАТА НА НОЗЕМАТОЗАТА

    Ваня Дечкова е родена на 13.02.1979 г. в гр. Ямбол. През периода 1996 - 2001 г. е редовна студентка в Аграрния факултет на Тракийски университет, гр. Стара Загора, специалност Животновъдство. От 1998 г. е кръжочник към секция «Пчеларство» на катедра «Животновъдство - непреживни и други животни». Завършва обучението си с дипломна работа по пчеларство на тема:


ПОДХРАНВАНЕ С ПРАШЕЦ И ПРАШЕЦОВ ЗАМЕСТИТЕЛ НА ЗАРАЗЕНИ С NOSEMA APIS ПЧЕЛИ РАБОТНИЧКИ (APIS MELLIFERA)ДОБЪР ПЧЕЛАР

ПОДСИЛВАНЕ И ОБЕДИНЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    В пчеларската практика подсилване и обединяване на пчелни семейства се извършва в няколко случая:
    1. На слаби семейства в ранна пролет с оглед нормалното им развитие;
    2. За засилване на средни семейства за главната паша;
    3. На семейства за отглеждане на майки;
    4. При зазимяване - за създаване на силни семейства за нормално презимуване.


ЧУДО ЛИ Е ПЧЕЛАРСТВОТО ВЪВ ФИНЛАНДИЯ?

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Финландия е една от най-северните страни, където хората все още може да се занимават със селско стопанство и пчеларство. В други места на света на тази географска широчина (между 60-ти и 70-ти паралел) е невъзможно да се мисли въобще за земеделие, а още повече за пчеларство. Това е възможно само благодарение на течението Гълфстрийм, чието влияние се усеща и във Финландия. В такова положение се намират и нейните съседи Швеция, Норвегия и част от северозападните области на Русия. Само може да се каже, че там където селското стопанство и пчеларството са на приключване във Финландия започват.


горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL