Брой 56   <<< предишен брой
 

ДЕЙНОСТИ НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ МАРТ

Главен пролетен преглед

    В повечето райони на нашата страна към края на март се извършва главният пролетен преглед. Поради това, че се изваждат и преглеждат основно всички пити от пчелното гнездо, минималната температура за провеждане на прегледа трябва да е 14 - 16°С.


Още за мравчената киселина и разрешените за употреба лекарства

    Ст.н.с д-р Филип СТАНЧЕВ
    За да няма пчелари като д-р Опро Маринов от Варна, който след прилагане на мравчена киселина за лечение на вароатозата е загубил 50 пчелни семейства (в. "Пчеларски вестник"), следва да се изясни въпросът за лекарствените средства за пчели и в частност употребата на мравчената киселина.


Kошерът на Фарар

    Гл.ас. д-р Иванка Желязкова - Аграрен факултет при Тракийски Университет,
    Н.с. д-р Йордан ХРИСТОВ - ИЖН, секция: "Специални отрасли"

    Заслугата за появяването на тази система кошери е на американеца Ц. Л. Фарар. Разработвайки технологията за работа с корпусните кошери той започва да използва магазините на стандартния Дадан-Блатов кошер и като плодник. Тази технология се възприема от все повече пчелари, а фирмата "Дадан и синове" започва серийното производство на Фараровия кошер във вид на корпусчета с по 10 магазинни рамки. Така се появява нов тип корпусен кошер, който се смята за един от най-модерните в момента.


ТРИБУНА НА ПРАКТИКА ПЧЕЛАР

Прегледът ще ни покаже!

    Петър БОНЕВ
    За нарастване на пчелите за първата паша трябва да стимулираме развитието на пчелните семейства 60-70 дни преди нея. Ако приемем, че акацията е първата паша и зацъфтяването е през първата десетдневка на май, развитието на семействата трябва да подпомогнем в началото на март. Какво е необходимо да направим?


РАННО ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МАЙКИ

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    В нашата страна масовото произвеждане на майки става обикновено през месец май, когато има всички условия за качествени такива: обилен принос на нектар и прашец, топло време, силни пчелни семейства и не на последно място изобилие от търтеи, които са много важен фактор за качествата на майките.


ПОДСИЛВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКАЦИЕВАТА ПАША

    В. ВЕЛИЧКОВ
    Предоставяме на нашите читатели преработената в популярен вид статия на покойния ст.н.с. Величко Величков, докладвана на XX юбилеен конгрес на Апимондия в Букурещ. Резултатите от това проучване би следвало да са валидни и сега.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ПРИГОТВЯНЕ НА ПОДБУДА

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    В зависимост от климатичните особености на района пчелните семейства трябва да бъдат осигурени за зимно-пролетния период с по 15-20 кг мед и 2-3 пити с прашец. Част от тази храна трябва да се оставя в гнездото при зимуването, а останалата част се съхранява в склада и се използва в ранна пролет. Най-добрата храна за пчелните семейства в този период е нектарният мед и цветният прашец.


КАК ДА ОТСТРАНИМ НЕЖЕЛАНАТА ТЪРТОВКА

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    В условията на умереноконтиненталния климат определен брой пчелни семейства по различни причини може да загубят пчелните си майки. При неблагоприятни условия на зимуване това може да се случи при 5-10% от пчелните семейства. Когато пчеларят не забележи отсъствието на майката се стига до появата на търтовка.


НБПС на гости при своите

    На 26 февруари по стара традиция в град Ябланица бе честван Св. Харалампий ­ празникът на пчеларите. И пак по стара традиция на този ден се проведе годишното отчетно-изборно събрание на една от най-големите организации на Националния браншови пчеларски съюз, която включва 90 пчелари от района.


горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL