Брой 54   <<< предишен брой
 

Прехвърляне на пчелни семейства от Дадан-Блатов в многокорпусен кошер

    Н. с. д-р Йордан ХРИСТОВ, ИЖН, "Специални отрасли"
    При прехвърляне на семейства от Дадан-Блатов в многокорпусен кошер трябва предварително да разполагаме с необходимия брой многокорпусни пити. Осигуряването на тези пити може да стане по два начина.


ПОДБУДИТЕЛНО ПОДХРАНВАНЕ СЪС ЗАХАР

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Подхранването на пчелните семейства през пролетта обикновено се налага в два случая.


ПЧЕЛИТЕ ОТРОВЕНИ - ВИНОВНИ НЯМА!

    Красимир Панов
    Едно съдебно дело - много въпроси и една поука
    Колеги - пчелари, не съдете тези, които тровят Вашите пчели! Те са невинни! Държавата и родното правосъдие няма да Ви защитят!


ВЛИЯНИЕ НА ТЕЖКИТЕ МЕТАЛИ ВЪРХУ КОЛИЧЕСТВОТО НА ОБЩ БЕЛТЪК И ЛИЗОЦИМ В ХЕМОЛИМФАТА НА ПЧЕЛИ РАБОТНИЧКИ

    И. Желязкова*, К. Гургулова**, Р. Вълчовски**, М. Маринова**
     * Тракийски университет, гр. Стара Загора
     ** НДНИВМИ, гр. София
    От предишни наши изследвания е известно, че в пчелния организъм, в пчелните продукти и в хемолимфата на пчелите се натрупват и акумулират редица тежки метали. Въз основа на литературните данни и като се има предвид, че общият белтък и лизоцимът в пчелната кръв до голяма степен определят защитните функции на пчелния организъм, е важно да се проучат влиянието на тези метали върху промените в съдържанието на тези фактори на естествения имунитет в хемолимфата на пчелите работнички, получавали храна (захарен сироп 1:1) контаминирана с тежки и токсични метали - Pb, Cd, Cu, Zn, Fe, Mn, Co.


Пресконференция на НБПС

България ще търси ниши за пчелните си продукти на европейския пазар

    На празника на пчеларите 10 февруари в Интер експо център - София се проведе срещата на GTZ с екипите, взели участие в подготовката на Националната програма за развитие и насърчаване на пчеларството.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ИНВЕРТИРАНЕ НА ЗАХАРЕН СИРОП

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Съвременното пчеларство е изложено на силен стрес от постоянно променящата се външна среда. Човекът в стремежа си да пригоди природата по собствена угода, използвайки многото изкуствени химически производни за увеличаване на добивите от земеделските култури и опазването им от болести и вредители, както и генетично изменените растения, не винаги се съобразява с естествените изисквания на животинския свят, в това число и на пчелите. Преживели милиони години пчелите са се нагласили на предоставените им от природата условия. Бързото изменение на тези условия в окръжаващата среда не винаги могат да се асимилират от организма на пчелите и довеждат до стресови състояния. А всяко стресово състояние довежда до по-слабо или по-силно отклонение във физиологията на пчелите, изразяващо се в болестно състояние.


КАРПАТСКИТЕ ПЧЕЛИ

    Карпатските пчели са една от популациите на породата карника (краинската пчела). Те населяват североизточните части на Карпатите. По външни белези почти не се различават от карниката. Бързо се приспособяват и в други райони на света дори и в Сибир. В условията на Сибир те са показали устойчивост дори при голяма продължителност на период на необлитане (до 208 дни).


горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL