Брой 53   <<< предишен брой
 

МНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТА

ЗА И ПРОТИВ УПОТРЕБАТА НА МРАВЧЕНАТА КИСЕЛИНА

    Ст.н.с. д-р Калинка ГУРГУЛОВА
    Алтернативните средства за борба срещу вароатозата са известни отдавна. На съвременния етап те станаха особено актуални, тъй като в много страни на Европа V. jacobsoni (dstrucor) разви резистентност към различните конвенционални акарициди. В изследвания, проведени през периода 1995-1997, се установява наличие на резистентни към синтетичните пиретроиди отродия на акара в Италия, Словения, Швейцария, Франция, Белгия, Австрия и др. От друга страна третирането с такива средства намалява риска от контаминиране на пчелните продукти.


Резистентност при акара Varroa Jacobsoni

    Ст.н.с. д-р Иван ПАНЧЕВ
    Резистентността на паразитиращите нисши организми (бактерии, протозои, инсекти, акари и хелминти) срещу действието на синтетични препарати е биологичен феномен, създаден в резултат на човешката дейност. От гледна точка на ефикасността интересни са взаимоотношенията, които се създават между паразитите и препарата. След неколкократни срещи на дадена паразитна популация с един и същ препарат, отделни индивиди изграждат съпротивителни механизми срещу специфичното му действие и не загиват. Тези механизми се унаследяват в поколенията на преживелите токсичното действие и при следващи срещи на популацията с препарата се създават все по-устойчиви поколения - щамове. Или за резистентни щамове могат да се сметнат онези популации, при които голям процент или всички индивиди имат унаследяема устойчивост срещу действието на употребявания препарат. Всъщност от биологично гледна точка резистентните щамове представляват нови екотипове, създадени за защита на вида срещу действието на употребяван в даден пчелин.


МЕДОНОСНИТЕ ПЧЕЛИ И ТЕХНИТЕ ПРОДУКТИ КАТО БИОИНДИКАТОРИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПРОМЕНИ В КОЛИЧЕСТВОТО НА НЯКОИ МИКРОЕЛЕМЕНТИ В ХЕМОЛИМФАТА НА ПЧЕЛИ РАБОТНИЧКИ, ПОДХРАНВАНИ С КОНТАМИНИРАН С ТЕЗИ ЕЛЕМЕНТИ ЗАХАРЕН РАЗТВОР

    Иванка Желязкова*,Маргарита Маринова** , Калинка Гургулова**
    * Тракийски университет, Аграрен факултет, 6000 Стара Загора
    ** Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт, София

    Известно е, че пчелите и пчелните продукти може да се използват като акумулативни (определяне на натрупаните в тях химични вещества) и реакционни (определяне влиянието на замърсителите върху пилото, възрастните индивиди, медопродуктивността) индикатори.


ПЧЕЛАРСТВОТО В ТУРЦИЯ
Икономически анализ на пчеларското предприятие в развиваща се икономика по примера на Турция

СЕБЕСТОЙНОСТ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ

    от бр. 6 (52)
    В този раздел се съпоставят реалните приходи и разходи, базирани на едногодишния пчеларски цикъл в цитираните по-горе пчелини. Основните показатели, които се изследват са: Пълна себестойност на произведения мед, променливи и постоянни разходи, чиста възвръщаемост и себестойност на единица.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

РАННО ПРОЛЕТНО ПОДБУДИТЕЛНО ХРАНЕНЕ

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Пълноценното оползотворяване на акациевата паша е в пряка връзка с ранното пролетно развитие на пчелните семейства и зависи от развитието на пилото още през февруари.


ЗАЩО МЕДЪТ КИСЕЛЕЕ?

    Високата концентрация на захари в пчелния мед осигурява дългото му съхранение без да се променя или разваля. И все пак запазването му не би било толкова продължително, ако пчелите нямаха още един начин - да придават на продукта си кисела реакция.


горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL