Брой 52   <<< предишен брой
 

РОЛЯТА НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Според Недялков, Тошков, Кънчев и други автори основен източник на заразните болести са болните пчелни семейства. За разпространението им вътре в гнездото най-голямо значение имат пчелите чистачки и пчелната майка, а за разпространението в други семейства и пчелина - пчелите крадци, ръцете и инструментите на пчеларя, инвентарът /кошерите, питите, преградните дъски и др./ и пчелните продукти /мед, пчелен восък и пр./ от болни или от умрели от заразни болести семейства.


ХРАНЕНЕТО В ЗИМНОТО КЪЛБО

    По въпроса за това как се осъществява процесът на хранене на отделните индивиди в зимното кълбо все още има много неизяснени моменти. Истината е, че наложилото се от десетилетия мнение за предаване от пчела на пчела на храната от местонахождението й до крайния "потребител" пчелата, която е далеч от нея, не е съвсем достоверно.


ДВУСЕМЕЕН ДАДАН-БЛАТОВ КОШЕР

    Петър БОНЕВ
    Известно е, че силното семейство с многото пчели е предпоставка за високи добиви. Не винаги обаче семейството с една майка може да стигне такова развитие, че да оползотвори по-ранна паша. Но ако за по-късна паша настъпят неблагоприятни условия, напр. засушаване, семействата често не могат да осигурят храна за зимуване дори за себе си.


ПЧЕЛАРСТВОТО В ТУРЦИЯ

    Турция е една от най-важните страни световни производители на мед. Въпреки големия брой пчелни семейства, 4.1 милиона, средният годишен добив от кошер е едва 16 кг. В страните, лидерки в бранша, годишният добив е в границите, както следва: Китай - около 75 кг, САЩ - около 31 кг, Канада - около 64 кг и Аржентина - около 40 кг. В Турция основната причина за ниския добив от семейство е липсата на икономико-управленски организационни умения и ниското равнище на образование на занимаващите се с тази професия.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

ОСВЕДОМИТЕЛЕН ПРОЛЕТЕН ПРЕГЛЕД

    При сравнително топлото за сезона време, опасността от рязко намаляване на хранителните запаси в пчелните семейства е реална за много от районите в страната. Пчелите често се облитат, това е благоприятно, намаляват се утежняващите фактори, довеждащи до бурно протичане на нозематозата.


УДИВИТЕЛНИЯТ АРОМАТ НА МЕДА

    Кой от нас пчеларите не се е радвал, вдишвайки опияняващия медов аромат надвесен над центрофугата. Неповторимият аромат съдържа в себе си свежестта на цъфтящата пролет и зрелостта на щедрото лято.


горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL