Брой 51   <<< предишен брой
 

АПИМОНДИЯ - НАШЕТО МЯСТО

    България, чрез НБПС, е отново член на Международната асоциация на националните пчеларски организации. Едно членство, датиращо от 1961 г., което беше безотговорно и лекомислено загубено, е възстановено. То ни е нужно дори само заради престижа на България и родното ни пчеларство. Но не и само заради това!
    Какво е Апимондия?


ГРИЖИТЕ ЗА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ЗИМАТА

    Петър БОНЕВ
    Грижата за пчелните семейства през втората половина на зимата започва по време от това с колко храна сме ги зазимили. Различни автори дават голям диапазон на осигуреност.


ТОПЛИНАТА - ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА ПЧЕЛИТЕ

    Пчелите, както и другите насекоми, имат непостоянна температура на тялото. В същото време зимното пчелно кълбо има уникална способност за терморегулация, позволяваща и в най-студените периоди на годината те да подържат висока температура, което им гарантира възможността да се движат и да оцеляват.


МЕДОВО (ЗАХАРНО) ТЕСТО СЪС ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ПРАШЕЦА

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    За сравнителна оценка на хранителната стойност на различни белтъчни заместители на цветния прашец са провеждани много опити. На досегашния етап на развитие на познанията за храненето на пчелите изследователите са на мнение, че пълен заместител на прашеца все още няма.


ИНТЕРЕСНА НАСОКА В БОРБАТА СРЕЩУ ВАРОАТОЗАТА

    Методите за борба срещу вароатозата, които се разработват от дълго време са различни. За един интересен метод, при който се търси възможност да се включи и устойчивостта на пчелата, се съобщава в сп. "Пчеловодство" кн. 4/2004 г. Герхард Марктхалер съобщава, че австрийския пчелар Алоиз Валнер живее в селска местност в Долна Австрия, където има стационарен пчелин от 700 пчелни семейства, порода карника.


МЕДОНОСНИТЕ ПЧЕЛИ И ТЕХНИТЕ ПРОДУКТИ КАТО БИОИНДИКАТОРИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

    Проучване съдържанието на различни микроелементи в пчелни продукти, получени от пчелни семейства, подхранвани с контаминиран с тези елементи захарен разтвор
    Маргарита Маринова*, Иванка Желязкова**, Калинка Гургулова*
    * Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт, София
    ** Тракийски университет, Аграрен факултет, 6000 Стара Загора
    С повишеното търсене на пчелния мед и пчелните продукти в световен мащаб научните интереси на много изследователи се насочват към проучване на степента на замърсяване на същите с различни техногенни замърсители и в частност с тежки и токсични метали. Резултатите от различни изследвания показват, че има връзка между степента на замърсяване на околната среда с тези метали и количеството им в добитите в тази среда пчелни продукти.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

Да запазим оптимална температура в гнездото

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    За живота на пчелното семейство са необходими храна и температура. Докато за повечето живи организми температурата е сравнително постоянна величина и се движи нормално в много малки граници (до 1OС), то за пчелното семейство, тя варира от 5-6 до 34-35OС.


Рейдът на НБПС продължава

    Апостолската работа на НБПС продължи и в Нова Загора. По покана на местната пчеларска организация представители на съюза отново откликнаха на покана за среща независимо от разстоянието!


горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL