Брой 49   <<< предишен брой
 

ИНВЕРТИРАН СИРОП И ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ

    Петър БОНЕВ
    Многобройните изследвания и наблюдения са показали, че зимуването на пчелите преминава по-добре при запасяване с натурален мед. Пчелите по-малко боледуват през зимата, излизат по-енергични и работоспособни, активно използват възможностите на пролетния медобер и развиват силни семейства.


ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ И ЧРЕЗ ПЧЕЛАРСКИЯ ИНВЕНТАР

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    За да предотвратим появата на заразните болести ние трябва да познаваме добре първоизточниците и пътищата за разпространението им.


ЗАХАРНО МЕДОВО ТЕСТО

    Захарно медовото тесто се използва почти повсеместно в пчеларската практика за подхранване на пчелните семейства в края на зимата до началото на пролетта.


Екология, растения и пчели

    Инж. еколог Ива ГУРГУЛОВА
    Екотоксикология
    Това е наука за проблемите, настъпващи в екосистемите под въздействие на различни токсични субстанции. Тя е и наука за влиянието на химичните замърсявания върху популациите, биоценозите и екосистемите.
    А.Н. СУХОРУКОВ съобщава интересни резултати, свързани с влиянието на геоактивните структури на земята и местоположението на пчелните семейства. От възможните източници на вредни излъчвания (разломи на земната кора, празнини, натрупвания на изкопаеми, подземни водни жили и др.) авторът е изучавал влиянието на възлите на енергетичната мрежа на Хартман (правоъгълни клетки с размери в нашата зона примерно 2,5 х 2,5 м насока на лентите - север юг, изток запад).


“Примавет” - СофиЯ

Произвежда приоритетно препарати за пчеларството


    В началото на 2004 година известната на всички пчелари в страната фирма за производство на ветеринарномедицински препарати за селскостопански животни и пчели "Примавет - София" построи новата производствена сграда в с. Хераково, община Божурище. Новопостроената сграда получи разрешение за експлоатация от административните власти.


КАК ДА СЕ КАЛКУЛИРА СЕБЕСТОЙНОСТТА И ОБРАЗУВА ЦЕНАТА НА ПЧЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

    Доц. д-р Петър КОНЧЕВ
    Както всеки бизнес, така и пчеларският трябва да бъде печеливш, а не губещ. Това означава да се предлагат за продажба продукти на цени по-високи от разходите за тяхното производство. Защото, ако получаваните приходи са по-ниски от извършваните разходи, тогава бизнеса е губещ и неизбежно, ще довежда до фалит (банкрут). В няколко последователни броя, ще Ви запознаем с елементите на калкулация и определяне на себестойността на произвежданата продукция.


ДОБЪР ПЧЕЛАР

СПАСИТЕЛНО ПОДХРАНВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

    Зимата е най-тежкият период в живота на пчелите. Прeз студените и влажни есенно-зимни дни те са се скупчили на кълбо вътре в жилището (кошера), където трябва да преживеят в условия на повишени влажност и въглероден диоксид, при ниска температура. На всички тези неблагоприятни фактори пчелното семейство реагира по свой, изработен в продължение на хилядолетия начин. За подържането обаче на нормални за живота на пчелите и особено на майката условия (температурата в центъра на кълбото, където е тя, трябва да бъде винаги в границите от 25-30О С). За осигуряване на това на тях им е необходима достатъчна по количество и качествена храна (нектарен мед и цветен прашец).


горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL