Брой 48   <<< предишен брой
 

ПОРОДИ ПЧЕЛИ В АФРИКА

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Колкото повече знаем за пчелите в Африка, толкова повече разбираме за тяхното голямо разнообразие на Земята въобще. Това не трябва да ни учудва, като знаем, че африканският континент обхваща почти 2/3 от територията на Земята, където естествено се е разпространила медоносната пчела. Един континент, в който растителността варира от пустини до тропически гори в районите с проливни дъждове, от крайбрежни блага до високопланински пасища. В Африка обитават големи и малки по размери пчели, много светли и много тъмни по цвят. Африканският континент има недостижими възможности за развитие на пчеларството и за съжаление ние сме само в началото на познанията за тези възможности, както и за характерните белези на отделните породи (видове) пчели, които населяват този континент. Едно е вярно в досегашните изследвания за породите пчели в Африка, а то е, че има два района с явно различни породи пчели в африканския континент: - северозападна Африка и останалата част от континента, в това число и долината на Нил.


НЕ НА ПСОРИАЗИСА - МИТ ИЛИ ИСТИНА?

    Една от най-разпространените дерматози при човека е болестта псориазис. В света се извършва и сега огромна научноизследователска дейност по изясняване причините на това заболяване и намиране на по-надеждни лекарствени и профилактични средства. За съжаление прогресът в изясняване на причините, развитието на болестния процес и разработването на ефективни методи за лекуване е незначителен. Това е напълно закономерно тъй като характерът на болестта е такъв, че са необходими обединените усилия на специалисти от различни области на медицината.


ДОБЪР ПЧЕЛАР ДА ПОГЛЕДНЕМ В КОШЕРА ПРЕЗ ЯНУАРИ

    Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ
    Всеизвестно е, че през месеците ноември и декември при студено време в пчелното семейство няма пило, пчелите са образували зимно кълбо. Поради ниските външни температури те са в анабиоза и консумирането на храна е минимално - около 0.8 кг на средно по сила пчелно семейство за един месец.


ГЕОАКТИВНИ СТРУКТУРИ НА ЗЕМЯТА И ЖИЗНЕНАТА ДЕЙНОСТ НА ПЧЕЛИТЕ

    А.Н. СУХОРУКОВ съобщава интересни резултати, свързани с влиянието на геоактивните структури на земята и местоположението на пчелните семейства. От възможните източници на вредни излъчвания (разломи на земната кора, празнини, натрупвания на изкопаеми, подземни водни жили и др.) авторът е изучавал влиянието на възлите на енергетичната мрежа на Хартман (правоъгълни клетки с размери в нашата зона примерно 2,5 х 2,5 м насока на лентите - север юг, изток запад).
  


КОЕ ПРИВЛИЧА АКАРИТЕ В ТЪРТЕЕВОТО ПИЛО?

    Най-важната фаза от жизнения цикъл на причинителя на вароатозата е избора на килийката с ларва, където ще снесе яйца за размножаването си. Фактът, че кърлежите отдават предпочитания на търтеевото пило в сравнение с пчелното е добре известен на пчеларите.


ЗА ЗАМЕСТИТЕЛИТЕ НА ЦВЕТНИЯ ПРАШЕЦ

    Петър БОНЕВ
    Във една публикация на доц. Бижо Бижев във вестник "Пчела и кошер" се отрича подхранването на пчелите с всякакви белтъчни заместители, дори при липса на цветен прашец от природата. Но в наскоро излязлата книга "Отглеждане на пчели" от колектив учени начело на имената им стои името на доцент Бижев. На стр. 150 най-подробно на две страници са описани различни белтъчни заместители на цветния прашец.


ТЕМПЕРАТУРНИЯ РЕЖИМ В ЗИМНОТО КЪЛБО


    В продължение на целия период на зимен покой в едно от междурамията, заети от пчелното кълбо, винаги има неголямо пространство с температура около 30°С. Тази област (участък) се нарича температурен център на кълбото. Междурамието с такава висока температура се нарича централно, а останалите - краеви.
 


ДА МИСЛИМ ОТСЕГА!

Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ

    Дойде ли януари започва да ни "човърка" мисълта за обезпечеността на пчелните ни семейства с храна и няма ли да се разделим с някои от тях поради смърт от глад! Обикновено през някои от топлите януарски дни успяваме да "надзърнем" в гнездата на пчелните си семейства и при възможност да подкрепим съвсем закъсалите, давайки им по някоя пита от склада с мед, бурканче с мед в хранилката или опаковка с приготвена кърмова маса.


ДВУМАЙЧИНИ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА


    Много пчелари, за да получат по-голяма продукция от пчелните семейства се стремят да отглеждат пчелите не с една, а с две пчелни майки. При нормални условия едно пчелно семейство може да бъде за кратко време с две пчелни майки. Това става по време на тихата смяна на майката и се извършва в случай, че майката е стара и болна или има някакъв порок.


КОЙ ТИП КОШЕРИ СА НАЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛНИ?

    Проф.Д-р Георги ЦАНКОВ

    Основният тип кошери у нас са Дадан-Блат. Той на времето е давал и сега продължава да дава добри резултати на нашите пчелари. В същото време обаче сме свидетели, че в много страни отдавна са преминали вече към многокорпусните кошери тип Лангстрот-Рут (ЛР).


горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL