Брой 47   <<< предишен брой
 

МОНТИРАНЕ НА ВОСЪЧНИ ОСНОВИ

    Обикновено восъчните основи се монтират върху рамките с нанизан тел, когато наближи времето да се поставят в пчелното семейство за изграждане. Това може да стане и по-рано, още през зимните месеци, при условие, че има възможност за доброто и безопасното им съхранение.


ПРОБЛЕМЪТ ВЛАГА ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ЗИМУВАНЕ

    Известно е, че в кошера непрекъснато трябва да постъпва кислород, необходим за пчелите, които в процеса на обмяна на веществата го поемат и чрез дихалцата си отделят въглероден двуокис и водни пари.


ЗИМНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО

    В неблагоприятните периоди на годината пчелното семейство, в отличие от други насекоми, не изпада в сън. То е активно през цялата година, но степента на тази активност, както и количеството на индивидите в семейството се изменят в зависимост от сезона и се различават значително през зимния период.


БЕЗПОКОЕНЕТО И ЗИМНОТО КЪЛБО

    За практиката е интересен въпросът какви изменения настъпват в температурния режим на зимуващото пчелно кълбо под въздействието на безпокоенето на пчелите през зимния им покой.
 


ДОБЪР ПЧЕЛАР

НАПРАВА НА РАМКИ

    От всички части на кошера най-важна е рамката. Рамките вкупом представляват "сърцето" на кошера. Затова е необходимо те да бъдат изработвани от подходящ материал (бор, топола, липа), а направата им да е първокачествена. Най-доброто в кошера са правилно и добре изградените пити върху точно и качествено приготвените дървени рамки.
 


НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

    Инж. Сава ДОНЧЕВ - Плевен   s_donchev@yahoo.com
    Статиите "Пред тежко изпитание" на г-н Румен Милев - председател на Асоциацията на преработвателите и търговците на пчелни продукти в България /ПиК бр. 136/ и "Помощ от държавата само на регистрирани пчелари" от д-р Бойко Боев, зам.-министър на земеделието и горите, а също и публикацията "Субсидии за пчеларите - отговорът е не!" в бр. 186 на Института за пазарна икономика /ИПЕ/, са повод ние пчеларите не само сериозно да се замислим и да заработим по-ефективно, но и да поставим някои наши проблеми пред МЗГ и пред Асоциацията ръководена от г-н Р. Милев.


горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL