Брой 46   <<< предишен брой
 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ – НЕОТЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ

    Гл.ас. д-р Иванка ЖЕЛЯЗКОВА, Аграрен факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора
    Особености в развитието на пчелните семейства
    Продължава полуактивното състояние на пчелните семейства, при което пчелите са събрани в кълбо. В центъра на зимното кълбо се оформя малък топлинен участък с постоянна висока температура – 28-32?С. Оптималната температура в пчелното гнездо е в границите 15-25?С при липса на пило и 34-35?С при наличие на пило. За да поддържат тази температура пчелите консумират мед.


ДИАГНОСТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ПРЕЗ ЗИМНОПРОЛЕТНИЯ ПЕРИОД

    Ст.н.с. Калинка ГУРГУЛОВА, НДНИВМИ, София
    През този период пчелните семейства са на кълбо и диагностиката в пчелина се поставя по косвени признаци, тъй като пчелните семейства не могат да бъдат прегледани. Пчелинът трябва да се посещава периодично, при което се извършват само наблюдения и прослушване на пчелните семейства.


ФЛОРОСПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - ЩО Е ТО?

    Първият, който обръща внимание на това без съмнение е Чарлс Дарвин. В едно от писанията си той казва, че "пчелите от отделните кошери понякога посещават различни видове цветове" Казано по-разбрано, флороспециализацията, това е избирателно отношение на пчелите от различни раси към различни видове медоносни растения.


АКАРИ В ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Акарите не са насекоми, а сродни на тях членестоноги. Възрастните насекоми имат по един или два чифта крила и по три чифта крачка, а възрастните акари са с по три или четири чифта крачка. Известни са около 10 000 вида акари. Те са свободно живеещи паразити по животните и човека и по дивите и културни растения. Размерите им са малки, а на някои дори микроскопични. В повечето случаи те са безвредни, но техни видове, които паразитират по растенията и животните, нанасят значителни загуби и пренасят различни паразитни и заразни болести по човека и животните.


ЗАТЕЛВАНЕТО НА РАМКИТЕ

    През зимния период, когато пчеларят има много свободно време той трябва да го използва за сковаване на рамките и монтирането на теловете, а защо не и на восъчните основи.


ИСКАМ ДА БЪДА ПЧЕЛАР - УРОК ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРИ

КОГА И КАК СЕ ЗАПОЧВА С ПЧЕЛАРСТВО

    Приключвайки рубриката "искам да бъда пчелар" за 2004 г. искам да посъветвам желаещите да се захващат с пчеларство, с най-наложителните моменти и неща, които според мен са от съществено значение за бъдещата им пчеларска дейност. Трябва да се отговори на няколко важни въпроса?


горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL