Брой 43   <<< предишен брой
 

ХРАНА И ХРАНЕНЕ ПРИ МЕДОНОСНИТЕ ПЧЕЛИ

Храносмилане и обмяна на веществата

    Гл. ас. д-р Иванка ЖЕЛЯЗКОВА, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора
    Храносмилане
    Пчелната храна се състои от сложни химични съединения. Те не могат да се усвоят от пчелния организъм без предварителна преработка.


Зимно - пролетна смъртност

Причини за възникването й

    Н. с. д-р Йордан Христов, ИЖН, "Специални отрасли"
    Зимно-пролетната смъртност у нас нанася големи щети на пчеларството не само поради загиване на доста пчелни семейства, но и поради отслабване и снижаване продуктивността на още по-голям брой други семейства.


ЗИМНОТО КЪЛБО - БИОЛИГИЧНА, ДИНАМИЧНА И УНИКАЛНА СИСТЕМА

    Образуването на зимно кълбо при пчелите е специално биологично приспособление, с което се улеснява поддържането на необходимата температура в гнездото им.


ЗДРАВЕТО НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ ЗИМАТА

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Опитът на пчеларите и специалистите е показал, че резултатите от презимуването на пчелните семейства са в пряка зависимост от следните условия: количество и качество на хранителните запаси, здравословното състояние на пчелните семейства и нивото им на готовност за презимуване, степен на подготовка и подреждане на хранителните запаси в пчелните семейства за зимуване, система на кошерите, географско местоположение на пчелина и продължителността на зимата, системни грижи за здравето на пчелните семейства през зимата.


горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL