Брой 4   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | следваща > | последна >>
 

ЗИМНО-ПРОЛЕТНА СМЪРТНОСТ

Ст.н.с. д-р Калинка ГУРГУЛОВА

    Зимно-пролетния период е критичен за пчелните семейства.
    Възможностите на пчелите за съпротива са намалени, тъй като те живеят по-дълго /5-6 месеца/ и запасите на белтъчно-мастното им тяло са на изчерпване. Смъртността на пчелните семейства през пролетта и зимата съставлява около 60-70% от смъртността на семействата през цялата година.
    Зимно-пролетната смъртност не може да се смята като самостоятелно заболяване, а е сборно наименование, което се дължи на комплексни фактори от незаразно и заразно естество. Често пъти тези фактори не действат на пчелните семейства поотделно и самостоятелно, а едновременно по няколко, което утежнява състоянието на пчелите и усложнява болестните процеси при редица заразни заболявания.
    Факторите от незарано естество се дължат най-често на технологични грешки при зазимяването и зимуването на пчелните семейства и зависят изключително от работата и грижите на пчеларя. Освен пряко действие за смъртта на пчелите те влияят и косвено, като предизвикват проявлението или утежняват протичането на някои заболявания от заразно естество - напр. нозематоза, бактериални или плесенни болести. Нарушаването на правилната технология на отглеждане и развъждане на пчелните семейства, особено прекаленото експлоатиране на пчелите, се отразява неблагоприятно върху устойчивостта и преживяемостта на пчелните семейства през зимно-пролетния период.

Четете във вестника

  • История
  • Технология
  • Обучение
  • Пчелни продукти
  • Здраве
  • Кулинария
  • Любопитно

на стр. 2

на стр. 3

Подхранването трябва да има цел

Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ

    Човекът отглежда пчелните семейства, за да ги експлоатира, като им отнема част от храната, която те са събрали за свои нужди. Затова трябва и да ги подпомага при критични ситуации, свързани със собствените им хранителни потребности. По принцип грижите за пчелите през годината винаги са насочвани към създаването, поддържането и отглеждането на силни пчелни семейства в пчелина и намаляване на загубите през зимно-пролетния период, свързани с липса или недостатъчност на храна. За постигане на това пчелните семейства се нуждаят от допълнителна по количество и качество храна в гнездото. Затова част от извършваните в това направление дейности са свързани с подхранване на пчелите. Това е не по-малко важно отколкото осигуряването на добро жилище с възможности за поддържане на оптимален температурен режим или например висококачествени и продуктивни пчелни майки.
 

Абонамент 2004


Във всички пощенски станции в страната
ЗА АПРИЛ 2,00 лв.
ЗА АПРИЛ - ЮНИ 6,50 лв.
ЗА АПРИЛ - ДЕКЕМВРИ 19,50

КАТАЛОЖЕН № 570

Абонамент можете да направите и в редакцията на вестника на адрес:
гр. София 1000 пл. “Македония” № 1 (сградата на КНСБ) партер, офис № 3
тел./факс: 02/9170 610
ВСЕКИ МЕСЕЦ - ДО 18 ЧИСЛО!

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е престъпление! Гласувай за нас в ASL