Брой 38   <<< предишен брой
 

Дадан-Блат и лежака не са за изхвърляне

    Н.с. д-р Йордан Христов - ИЖН, секция "Специални отрасли"
    Работата с всяка система кошери има свои специфични особености, които трябва да се имат предвид. За да получим повече продукция от пчелните семейства от голямо значение е да се подберат кошери от подходяща система и с подходящ обем в зависимост от времето на настъпване и продължителността на пчелната паша, начините на отглеждане и развъждане на семействата и др.
    (четете на стр. 3 на печатното издание)


НБПС гостува във Франция

    Националният съюз на френските пчелари (UNAF) проведе своя ХV Конгрес от 14 до 17 октомври 2004 г. в гр. Манд (Южна Франция). По покана на организаторите в работата на Конгреса взе участие и представител на Националния браншови пчеларски съюз.
    (четете на стр. 8 на печатното издание)
   


БЕЛТЪЧНАТА ХРАНА - кога и как да я дадем?

    Даването на белтъчна храна на пчелните семейства в края на зимата и началото на пролетта вече стана редовна практика у нас. Това се прави, както при ранното подхранване с цел осигуряване на необходимата храна, така и при подбудителното подхранване. Всички производители на такива храни вече включват в рецептурите си или натурален цветен прашец или негови заместители, включително разградени такива до аминокиселини.
    (четете на стр. 2 на печатното издание)


ЗАЩО ЗИМУВАЩИТЕ ПЧЕЛИ ЖИВЕЯТ ПО-ДЪЛГО?

    Студоустойчивостта на медоносната пчела не е толкова голяма, колкото някои хора смятат. Обикновено в пчелното семейство през зимните дни температурата е значително по-висока от 0°С, а отделно взети пчели се нуждаят (за да живеят) от температура над 6-8°С.
    (четете на стр. 2 на печатното издание)


ЗА СЕЗОННОТО РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО

    Развитието на пчелното семейство е пряко свързано с годишните изменения на природата в географските ширини на страните с умерен климат или по-ясно казано със съответните сезони. И в единия и в другия случай (при пчелите и природата) се наблюдава определена ритмичност. Не може да бъде и другояче, като се знае тясната връзка на пчелите с природата.
    (четете на стр. 3 на печатното издание)


РОДСТВЕНИЦИ НА МЕДОНОСНИТЕ ПЧЕЛИ

    Познавайки удивителните особености на нашата медоносна пчела ние често си задаваме въпроса как тя се е появила на земята и какво представляват нейните най-близки родственици?
    (четете на стр. 3 на печатното издание)


КАК ДА ПОЛУЧИМ КАЧЕСТВЕН ВОСЪК?

    Проф. дтн Стоян НЕВЕНКИН, Технически университет, София, www.stnevenkin.hit.bg     Пчелният восък е вторият по значение пряк продукт, който се получава от пчелите. Той е изключително ценна суровина. Няма клон от индустрията, промишлеността, медицината и др. където пчелният восък да не намира приложение. Така например световното годишно производство на восък за непчеларски нужди е около 7000 тона като 60% от него се използува в козметиката. При сегашното модерно пчеларство по-голямата част от произведения от пчелите восък им се връща обратно под формата на восъчни основи.
    (четете на стр. 4 на печатното издание)


ИСКАМ ДА БЪДА ПЧЕЛАР - УРОК ТРИДЕСЕТ И ПЕТ

ЗИМНИ ГРИЖИ ЗА ПЧЕЛИТЕ

    След като правилно е зазимил пчелните си семейства и е взел всички мерки за тяхното благополучно зимуване, пчеларят трябва само от време на време да навестява пчелина, за да отстрани някои евентуални нередности появили се своевременно.
    (четете на стр. 7 на печатното издание)


ПЧЕЛАРСТВОТО В СТРАНИТЕ ОТ ЕС

    За читателите сигурно ще е интересно да се запознаят с някой статистически данни за състоянието на пчеларството в страните от ЕС. В сп. "Пчеловодство" кн. 1/ за 2004 г. г-н А.С. Пономарьов публикува някои данни.
    (четете на стр. 7 на печатното издание)


горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL