Брой 36   <<< предишен брой
 

СИЛНИ СЕМЕЙСТВА - ДОХОДНО ПЧЕЛАРСТВО

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Един от най-големите проблеми за българското пчеларство е отглеждането на силни пчелни семейства. Основната маса от пчеларите в страната ни са любители. Те отглеждат средно между две до десет пчелни семейства. Полаганите за тях грижи не са постоянни и системни. Всичко това довежда до посредствени производствени резултати, отслабване на пчелните семейства и разпространение на заразните и паразитните болести. Като пример ще отбележа Старозагорска област, където нивото на отглеждането на пчелните семейства е сравнително ниско, а американският гнилец /АГ/ от десетилетия е стационарна болест.
    (четете на стр. 3 на печатното издание)


ОРГАНИЗМЪТ МОЖЕ САМ ДА СЕ ОТБРАНЯВА ОТ БОЛЕСТИТЕ

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    За да бъде ефективна борбата срещу болестите по пчелите се изисква комплекс от санитарни, лечебни и профилактични мерки.
    През последните десетилетия ударението се постави върху лечебните мерки, които действително доведоха до оздравяване на пчелините. Удивителните резултати, получени с помощта на медикаментите, съдействаха за укрепване на вярата в тяхната ефективност и позабравяне на профилактичните и санитарни мерки.
    (четете на стр. 2 на печатното издание)


ЧИСТОТАТА НА ПЧЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА

    Химическото замърсяване на пчелните продукти може да е в резултат на:
    - обработването на растенията с химически вещества за защитата им от болести и вредители;
    - отделянето на газове от промишлените предприятия;
    - използването на лекарствени средства в терапията и профилактиката на болестите по пчелите и вредителите на восъка;
    - развитие на токсични плесени в прашеца.
    (четете на стр. 2 на печатното издание)


Кърлежи - вредители на пчелния прашец

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Въпросът за разполагането на пчелните семейства под или близо до електропроводи на ток с високо напрежение се дискутира отдавна! Мненията на пчеларите по този въпрос се разминават.
    (четете на стр. 3 на печатното издание)


Пчелите и електропроводите

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Въпросът за разполагането на пчелните семейства под или близо до електропроводи на ток с високо напрежение се дискутира отдавна! Мненията на пчеларите по този въпрос се разминават.
    (четете на стр. 3 на печатното издание)


В РУСИЯ ИЗПИТВАТ БЪЛГАРСКИ ПРЕПАРАТ СРЕЩУ ВАРОАТОЗАТА

    В сп. "Пчеловодство",кн. 2 за 2004 г научен колектив съобщава резултатите от изпитването на акарицидната ефикасност, безопасността и ефективността на препарата "Апипротект" (действащо вещество-0,64% кумафос) производство на "Булгарфарма" - България с други най-разпространени противовароатозни средства.
    (четете на стр. 4 на печатното издание)


ИСКАМ ДА БЪДА ПЧЕЛАР - УРОК ТРИДЕСЕТ И ТРИ

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПО ПЧЕЛИТЕ И ПИЛОТО

    Незаразните болести се предизвикват от физични (висока или ниска температура) и химични (различни отрови) фактори и не се предават от един индивид на друг и от едно семейство на друго. Незаразните болести нямат такова важно значение, както заразните за пчеларството с изключение на масовите отравяния при растително защитните мероприятия в растениевъдството, когато биват ликвидирани летящите пчели на стотици пчелни семейства в засегнатия район.
    (четете на стр. 7 на печатното издание)


ПЧЕЛИТЕ-РАБОТНИЧКИ

    Институт по пчеларство "Карл Хайден"
    Пчелите-работнички са несъвършенни и недоразвити като репродуктивни женски организми, чиято задача е подсигуряването на всички животоподдържащи дейности за оцеляването на пчелното семейство. Заедно със сексуално развитата майка, която също е непълноценен женски организъм, работничките сформират идеалният женски тандем, подсигуряващ репродукция и поддръжка живота на пчелното семейство.
    (четете на стр. 8 на печатното издание)
   


горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL