Брой 35   <<< предишен брой
 

Биологично пчеларство

Работа с пчелните семейства

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    Осигуряването на високо качество на пчелните продукти, освен от избора на място за биопчелин, подмяна на гнездото на пчелното семейство и т.н., зависи и от въвеждането на оптимални технологии при отглеждането на пчелите. Тези технологии са препоръчителни за обикновеното пчеларство, но са задължителни за биологичното.
    (четете на стр. 2 на печатното издание)


НЕЗАРАЗНИ ДИАРИИ ПО ПЧЕЛИТЕ

    Ст.н.с. К. ГУРГУЛОВА, НДНИВМИ, София
    Диариите по пчелите са основната причина на зимно-пролетната им смъртност. В зависимост от причините, които ги предизвикват те биват незаразни и заразни. Незаразните диарии се дължат на грешки от технологично естество и неправилно зазимяване. Тяхното проявление най-често е по вина на пчеларя, докато заразните диарии се предизвикват от определени специфични причинители - бактерии и паразити. Тяхното разграничаване и точна диагноза се поставят само при лабораторно изследване на проби от пчели, взети от зимния подмор.
    (четете на стр. 3 на печатното издание)


Отбор и преценка по произход и унаследяемост при пчелите

    Доц. д-р Янаки КАРАДЖОВ
    Често в резултат на случайно съчетание на екологичните фактори в дадена година някое пчелно семейство проявява изключителна продуктивност. Само пчеларите, които държат точна сметка за продуктивността в пчелина в течение на три години са в състояние да открият семейства и майки с висока развъдна стойност. Преценката е още по-сигурна ако обхваща и предаване на качествата по наследство.
    (четете на стр. 2 на печатното издание)


Листните въшки и...

    Доц. д-р Янаки КАРАДЖОВ
    Те са над 3 хиляди вида дребни, лениви и бавноподвижни насекоми, които паразитират по надземните и подземните части на растенията.
    (четете на стр. 3 на печатното издание)


Виновни ли са пчелните майки?

    За разпространението на американския гнилец вътре в гнездото на болното пчелно семейство най-голяма е ролята на младите пчели. Чистейки килийките пчелите-чистачки замърсяват хоботчетата си, крачката и другите части на тялото. Така те стават разпространители на инфекцията, тъй като след това хранят все още здравите, незаразени ларви. Те разпространяват причинителя на болестта и механически при чистене на други килийки, неконтаминирани с бацила.
    (четете на стр. 3 на печатното издание)


40°С е оптималната температура за доброто втечняване на меда

    Гл.ас. Динко ДИНКОВ, Тракийски университет - Стара Загора
    Някои важни моменти при добива и първичната обработка за получаване на пчелен мед с най-високо качество
    (четете на стр. 4 на печатното издание)


ПЧЕЛАТА - МАЙКА

    Институт по пчеларство "Карл Хайден"
    Пчелите-майки са продукт на оплодените яйца. Те получават специална диета през целия си период на ларвно развитие, състоящо се от специално майчино млечице през първите 3 дни и модифицирано млечице през остатъка на тяхното развитие. Кастовата им принадлежност се определя от обема на подаваната храна, количеството на т. нар. младежки хормон и количеството на подадената вода по време на развитието на ларвата.
    (четете на стр. 5 на печатното издание)


ИСКАМ ДА БЪДА ПЧЕЛАР - УРОК ТРИДЕСЕТ И ДВЕ

ЕСЕННА ПОДГОТОВКА НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

    На всички пчелари е известно, че подготовката на пчелните семейства за следващата година започва от 10-12 август. По това време се снемат магазините и корпусите с мед. След центрофугиране те се връщат за 2-3 дни за почистване от пчелите. Нектароотделянето вече е намаляло много, нощите захлаждат. Инстинкта за запасяване се засилва и кражбите не са рядко явление.
    (четете на стр. 7 на печатното издание)


Цветният прашец и неговите заместители

    След многогодишни изследвания на цветния (пчелен) прашец и неговите заместители д-р О. Вал от ФРГ стига до най-важните си изводи. Те са свързани с това, че натуралният цветен прашец превъзхожда всички съществуващи до сега заместители, ако пчелите могат по свое усмотрение да избират между него и изкуствената белтъчна храна.
    (четете на стр. 7 на печатното издание)


ЗА ЗНАНИЯ ПОЧИВНИ ДНИ НЯМА!

    На 02. октомври т.г. на специалисти от НБПС гостуваха пчелари от Добрич. Срещата се състоя в сградата на КНСБ, а темата - кръгла маса по въпросите на професионалното пчеларство.
    (четете на стр. 8 на печатното издание)


горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL