Брой 33   <<< предишен брой
 

РАБОТА НА ПЧЕЛИНА ПРЕЗ ОКТОМВРИ

    Гл.ас. д-р Иванка ЖЕЛЯЗКОВА, Аграрен факултет при Тракийски университет - гр. Ст. Загора
    Октомври е есенен месец. Температурите се понижават, като през нощта често падат под нулата.
    Пчелната паша приключва. Прецъфтяват последните медоносни растения.
    За развитието на пчелните семейства октомври е преходен месец - пчелите преминават от активен начин на живот към пасивен период. Летателната им активност намалява. Пчелните майки спират яйцеснасянето. В гнездата се излюпва последното пило. При спадане на температурите под 12°С пчелите започват да се събират на кълбо.
    (четете на стр. 2 на печатното издание)


Пламен Иванов - председател на НБПС

Що е браншова организация? Нужна ли ни е?

    Скъпи колеги, пчелари,
    според действащия Закон за пчеларството в България се налага кратко пояснение на терминологията браншова организация. Това означава съвкупност от интереси на всички в този сектор, а именно: пчелари, преработватели и търговци на пчелни продукти, майкопроизводители, апитерапевти, производители на инвентар, производители на лекарствени средства и препарати, научни работници и експерти и други, занимаващи се пряко или косвено с този занаят. Всички те съставляват браншова организация.
    (четете на стр. 7 на печатното издание)


МАНОВА ТОКСИКОЗА

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    Непознаването и подценяването на незаразните болести по пчелите и пилото от пчеларите в много случаи е довеждало до тежки последствия за притежаваните от тях пчелни семейства.
    Те се проявяват вследствие на вредното въздействие върху организма на отделните пчели /или на цялото семейство/ на фактори от физично или химично естество.
    Незаразните болести най-често възникват при нарушаване условията на нормално развитие и хранене, при което отслабва естествената защита на пчелното семейство.
    (четете на стр. 3 на печатното издание)


Екологична чистота на цветния (пчелен) прашец, восъка, прополиса и пчелното млечице

    Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ
    По понятни причини, свързани с месторазположението в цвета, цветният прашец е един от най-уязвимите на замърсяване пчелни продукти. По тази причина, още преди да бъде събран от пчелите, той може да бъде контаминиран с пестициди, използвани при растително-защитни мероприятия, както и с радиоактивни частици. Опасността от микробиално замърсяване е също голяма поради по-слабо изразени антимикробни свойства в сравнение напр. с пчелния мед и прополиса. Високото водно съдържание (20-30% вода при събирането му) го прави подходяща среда за възникване на ферментационни процеси или напр. за плесенясването му. Цветен прашец с възникнали такива процеси може дори да бъде токсичен за консуматора.
    (четете на стр. 2 на печатното издание)


Медът, мед ли е?

    Драги читатели,
    независимо дали сте производители или потребители вие сте подложени на една "измама" от преработватели и търговци на храни, която взема все по-големи размери и ощипаните от нея стават все повече. Оказва се, че всичко е облечено в законова форма, а на преработвателите - търговци не може да се търси сметка. Изглежда, че у нас, когато се пишат закони, наредби или други поднормативни документи и всичко се прави в името на потребителя, винаги се оставят (умишлено или не) вратички за злоупотреби и измами на честните балъци (будали). Нещо като пирамидите, но не точно така! За какво става въпрос?
    (четете на стр. 3 на печатното издание)


ДОБРА ПЧЕЛАРСКА ПРАКТИКА - ЩО Е ТО?

    Инж. Илия ЦОНЕВ, инж. Димо ДИМОВ
    Що е то "Добра пчеларска практика"? Поради новостта на това наименование доста често "Добрата пчеларска практика" (ДПчП) се възприема и разбира неправилно или неточно. Считаме, че причината за това е както новостта на това наименование, така и недостатъчната информираност на пчеларската общност.
    (четете на стр. 4 на печатното издание)


ХРАНА, ДОСТОЙНА ЗА БОГОВЕТЕ

    Проф. дтн Стоян НЕВЕНКИН, ТУ София www.stnevenkin.hit.bg
    Пчелният прашец се отнася към т.н. "силно термочувствителни материали". Това са материали, които губят качествата си при нагряване. Такива са например ботаническия цветен прашец, хлебната мая и др. Основно изискване към сушенето на такива материали, какъвто е пчелния прашец е да се реализира интензивен процес без да се прегрява материала.
    (четете на стр. 4 на печатното издание)


ИСКАМ ДА БЪДА ПЧЕЛАР - УРОК ТРИДЕСЕТ

МИКОТИЧНИ /ПЛЕСЕННИ/ БОЛЕСТИ

    Плесените са голяма група микроорганизми, широко разпространени в природата и заедно с другите микроорганизми участват в кръговрата на веществата. Развиват се предимно в органични материи и влажна среда. Някои са видими с просто око: плесенясването на хранителните продукти и др. Размножават се със спори и като попаднат в подходяща среда за развитие бързо се развиват. Микозите по пчелните семейства се представят от два вида плесени: аскосфероза и аспергилоза. Те са широко разпространени в природата и се донасят в пчелното гнездо чрез прашеца.
    (четете на стр. 7 на печатното издание)


ПЧЕЛАРСТВОТО ВЪВ ФИНЛАНДИЯ

    Плесените са голяма група микроорганизми, широко разпространени в природата и заедно с другите микроорганизми участват в кръговрата на веществата. Развиват се предимно в органични материи и влажна среда. Някои са видими с просто око: плесенясването на хранителните продукти и др. Размножават се със спори и като попаднат в подходяща среда за развитие бързо се развиват. Микозите по пчелните семейства се представят от два вида плесени: аскосфероза и аспергилоза. Те са широко разпространени в природата и се донасят в пчелното гнездо чрез прашеца.
    (четете на стр. 8 на печатното издание)
   


горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL