Брой 32   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

ХРАНА, ДОСТОЙНА ЗА БОГОВЕТЕ

    Проф. дтн Стоян НЕВЕНКИН, ТУ - София www.stnevenkin.hit.bg
    Събираният от пчелите цветен прашец се нарича пчелен прашец. Цветният прашец представлява зърна с овална формата и размер от 10 до 150 микрона. Примери на типични прашинкови зърна са показани на фиг.1.
    При събирането на цветен прашец от цветовете на растенията пчелите го смесват със секрет на слюнчените жлези и нектар, овалват го в мед и правят гранули (топчета) с размер 1-2 мм. и маса 5-6 мг. (фиг. 2 и 3). Средно за една година едно добре развито пчелно семейство консумира около 30 кг. прашец. Около 20% от прашеца (~6 кг/год.) може да се отнеме без вредни последствия за семейството. Това става с помощта на специални устройства наречени "прашецоуловители".
    Установено е, че свежият прашец съдържа: 20-40% белтъчни вещества; 30-60% захари под формата на нектарни въглехидрати; витамините С, В1, В2, В5, В6, В8, Е; провитамин А, фолиева киселина, биотин, токоферол; ферменти; антибиотични вещества; минерални вещества; биологично активни вещества; липиди, ароматни и пигментни вещества и т.н.
    Човекът е проявявал интерес към пчелния прашец още от древността и го е определял като храна достойна за Боговете. Употребата на пчелен прашец се е препоръчвала от древните египтяни и китайци. За него се споменава в Библията, Корана, Талмуда и други свещени книги. Понастоящем пчелният пращец е продукт с висока потребителска и пазарна стойност. Неговите уникални качества го правят незаменим в различни области от хранителната промишленост, медицината, козметиката и др.
    Прашецът се използува като хранителна добавка при подхранването на пчелите. Поради богатия си състав и изразеният биологичен ефект той намира приложение и като хранителна добавка, целяща повишаване на съпротивителните сили на човешкия организъм. Известно е, че той има и лечебно въздействие.
    На стр. 2

ОСОБЕНОСТИ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ПЧЕЛИТЕ

    Ст.н.с. Калинка ГУРГУЛОВА
    Медоносните пчели са социални насекоми и не могат да живеят самостоятелно. Пчелното семейство като цяло боледува от различни заразни и незаразни болести.
    Различията между отделните индивиди в пчелното семейство позволяват да говорим за болести по пчелната майка, болести по пчелите и болести по пилото. Болестите по пчелите, независимо дали засягат майката, възрастните пчели или техните развойни форми ­ пилото, са болести на цялото пчелно семейство, тъй като и загубата на майката, и загиването на възрастни пчели, и липсата на възпроизводство на нови, поради умиране на пилото, водят до отслабване, а впоследствие и смърт на цялото пчелно семейство като единен организъм. Общите закономерности, които са характерни за болестите по домашните животни и човека, в значителна степен важат и при пчелите. Наблюдават се обаче и някои особености, които ги различават от тях. Заболяванията по пчелите се проявяват по-бързо и протичат по-упорито в сравнение със заболяванията по другите животни и човека. Това се дължи не на същността на причинителите, а на биологията на пчелите, и по-конкретно в техния стремеж за запазване на целостта и хармонията в пчелното семейство.
    На стр. 2
   

Светът на пчелите

    На стр. 3

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL