Брой 31   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

ЕСЕННО ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ ПЧЕЛИ

    Н. с. д-р Йордан Христов, ИЖН, секция "Специални отрасли"
    Успешното презимуване на пчелните семейства, както и развитието им през пролетта на следващата година зависят много от правилната и навременна подготовка за зимуване. Ще презимуват добре само тези семейства, които са силни и имат много млади пчели при зазимяването.
    Възрастовият състав на пчелите има голямо значение за нормалното презимуване на семействата т.е. дали по-голямата част от пчелите са стари или пък са млади, излюпени през есента. Това е така, тъй като излюпените през лятото и участвали активно в пашата пчели са изтощени, вследствие на отглеждането на пило и в работата на семейството, и въпреки че през зимата тези пчели живеят 6-7 месеца те са физиологически млади и жизнени. Затова при подготовката на пчелните семейства за зазимяване е необходимо да се създадат оптимални условия за отглеждане на млади пчели през есента. Това се постига когато семействата са осигурени с достатъчно доброкачествена храна, имат млади продуктивни майки и гнездата им са правилно подредени и стеснени. Поради което измират към края на есента и началото на зимата. Обратно, пчелите които са излюпени през есента вземат по-малко участие и да не преустанови майката снасянето прекалено рано трябва своевременно да се използва късната есенна паша или ако няма такава - да се извърши подбудително подхранване за стимулиране яйценосната й дейност. Ако хранителните запаси на семейството са малко извършва се подхранване за попълване на хранителните запаси. Също така с цел осигуряване на повече пчели семействата може да се подсилят с голи роеве, да се обединят две слаби семейства в едно или да се използват майки-помощнички.
    Количеството и качеството на храната оставена на семействата за есенно-зимния период има голямо значение за доброто им развитие през есента и успешното презимуване.
    На стр. 2

ЗНАЧЕНИЕ НА ВОДАТА ЗА ДОБРОТО РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТТА НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

    Д-р Наско КИРИЛОВ, двм
    За да поддържа жизнената си дейност медоносната пчела и пчелното семейство като съобщество се нуждае от подходяща храна, въздух, вода и топлина. В царството на пчелите храните са разграничени според техните хранителни и енергийни свойства. Така например нектарът, медената роса и нектарният мед представляват чист енергиен източник, докато цветният прашец /поленът/ е храна, използвана за развитието на организма (за неговото изграждане).
    Наличието на тези два хранителни компонента е жизнено важно за нормалното развитие на семействата. Без първият пчелите ще умрат от глад, а без вторият ще останат без поколение - не се развива пило.
    Водата, макар че не е хранителен продукт, е необходима и е от изключително значение за нормалното протичане на всички физиологични и биохимични ПРОЦЕСИ в организма на пчелата.
    Тя се намира в храната на пчелите - както в свободно, така и в свързано състояние. Освен това тя е съставна част от тялото ни. Водното съдържание в мускулните тъкани е от 75 до 80%, а в хемолимфата /кръвта на пчелите/ - 70-90%.
    На стр. 2

Генното инжинерство в пчеларството

    На стр. 2

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL