Брой 3   страница: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | следваща > | последна >>
 

ОПТИМАЛЕН ТЕМПЕРАTУРЕН РЕЖИМ В ГНЕЗДОТО

ВАЖНО УСЛОВИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ ПРОЛЕТТА

Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ

    Независимо дали живее в "диво състояние" или в разборен кошер пчелното семейство има нужда от жилище, което да го защитава от вятър, дъжд, студ или от прекомерно загряване.
    Затова и в природата пчелите изграждат гнездата си не на клоните на дърветата а в защитени места като: хралупи на дървета, скалисти пукнатини и други подобни места. Известно е също така, че за разлика от много други животински видове индивидите в пчелното семейство имат способност и са в състояние сами да регулират температурата в кошера.
    С движение на крилата, гръдните мускули и цялото тяло, за да произведат нужната топлина или чрез движение на крилата да осигурят по-голямо проветряване и снижаване на същата тази температура.

От каменната хралупа до подвижната рамка

ИСТОРИЯТА НА ЗАНАЯТА             на стр. 5

на стр. 4

Нозематоза

Ст.н.с. д-р Боян Първулов

    Нозематозата (заразната диария) е една от широко разпространените паразитни болести по възрастните пчели, нанасяща огромни загуби на пчеларството в по-северните с продължителна и влажна зима страни. Проявява се в края на зимата и началото на пролетта. Причинява се от едноклетъчен паразит (Nosema apis), който съществува във външната среда под формата на овална спора. Причинителя на заболяването е патогенен само за възрастните индивиди в пчелното семейство. Загубите от болестта се изразяват в отпадане на много пчели, дори и на цели семейства. Заболяването се утежнява от некачествени медови запаси (манов или прокиснал мед) и продължително задържане на пчелите в гнездото без възможност за очистителен облет.
    У нас се среща по-често в Североизточния и Крайдунавски край, където периодично се проявява, особено при по-тежки и продължителни зими. Във Видинския район е установена преди около 20 години в един немарливо подържан обществен пчелин, където всички пчелни семейства бяха загинали през зимата.
 

Абонамент 2004


Във всички пощенски станции в страната
ЗА АПРИЛ 2,00 лв.
ЗА АПРИЛ - ЮНИ 6,50 лв.
ЗА АПРИЛ - ДЕКЕМВРИ 19,50

КАТАЛОЖЕН № 570

Абонамент можете да направите и в редакцията на вестника на адрес:
гр. София 1000 пл. “Македония” № 1 (сградата на КНСБ) партер, офис № 3
тел./факс: 02/9170 610
ВСЕКИ МЕСЕЦ - ДО 18 ЧИСЛО!

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е престъпление! Гласувай за нас в ASL