Брой 29   страница: << първа | < предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 

НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА БЕКЛЕМЕТО

САМО БРАНШОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЩЕ ЗАЩИТИ ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ

   
    На 22.08.2004 г. в местността Беклемето на прохода Троян-Кърнаре се състоя национална среща Север - Юг. Съборът бе организиран от пчеларското дружество "Майка" - гр. Троян, община Троян и Българския пчеларски съюз. На събора бе поканен главният редактор на "Пчеларски вестник" проф. д-р Кънчо Кънчев за изнасяне на лекция на тема "Някои нови проблеми по здравеопазването на пчелите". Екип на Националния браншови пчеларски съюз заедно с председателя му Пламен Иванов беше сред поканените от пчеларското дружество "Майка" - гр. Троян и присъства на мероприятието. Наистина срещата съвпадна и с провеждания събор на пенсионерските организации, така че на Беклемето "яйце да хвърлеше човек, на глава щеше да падне".
    При ясно и хубаво време срещата бе открита в 10.00 часа с кратки приветствени слова на председателя на Българския пчеларски съюз инж. Ст. Стефанов и кмета на гр. Троян Дилян Енкин. Със затаен дъх пчеларите изслушаха лекцията на проф. д-р Кънчев за здравеопазването на пчелните семейства. За огромния интерес към проблема свидетелстват и многобройните въпроси, които бяха отправени към проф. Кънчев в рамките на лекцията и след нея. При не по-малък интерес протекоха и лекциите, изнесени от г-н Димо Димов за Биологичното пчеларство и на Илия Цонев за "Добрите пчеларски практики".
    След приключване на официалната част председателят на Българския пчеларски съюз организира работна среща на пчеларските дружества, присъстващи на националната пчеларска среща. По покана на организаторите и делегацията на Националния браншови пчеларски съюз също присъства на нея.
    При откриването на работната среща г-н Стефанов постави няколко въпроса за обсъждане и докладване в централата на съюза. Те могат да се формулират най-общо така - въпроси, свързани с изграждането на "лабораторията", повсеместно преброяване на пчеларите и пчелните семейства и определяне на изкупна цена на меда от реколта '2004 г., която да е задължителна за производителите на мед.
    Инж. Стефанов отново издигна лозунга за дарения в размер на 1 буркан мед или 5 лева за пускане в експлоатация на лабораторията. Дори поясни, че от страниците на списание "Пчеларство" ще бъде изнесен списък с дарителите до момента на пускането й в експлоатация.
    В изказването си г-н Димитър Добрев, председател на Областния пчеларски съюз - Ловеч в прав текст заяви на г-н Стефанов: първо, че такава лаборатория не е нужна на Пчеларския съюз, защото има изградени и вече действащи лаборатории; второ, че с влизането в сила на Закона за пчеларството съвместно с областната управа е извършена регистрация на пчелните семейства и пчеларите в областта т.е. предложението на ръководителя на БПС е доста закъсняло. Посочи, че само добрата съвместна работата на организираните пчелари с търговците на пчелни продукти дава резултати за защита на интересите и на двете страни. Т.е. той потвърди общото мнение, че само браншовото организиране на пчеларството е в състояние да защити производителите.
    Представителят на Русе г-н Арнаудов изтъкна самоорганизирането на крупните производители на пчелни продукти в самостоятелни сдружения, които влизат в договорни отношения с търговците и без чужда намеса и успяват да постигнат приемливи цени за труда си.
    Изказванията на присъстващите бяха ориентирани към това, че в предходната година е била заявена директива от страна на БПС за никакво продаване на меда под цена от 3.60 лв. за килограм, която е била отстоявана от пчеларите. Търговците са предлагали цена 3.40 лв. за кг., но в крайна сметка с течение на времето и вследствие на неправилните разчети на ръководството на БПС се е стигнало до продажба на меда на цена 2.40-2.80 лв. за килограм.
    Към 14.00 часа природата напомни, че е минало Преображение и над Беклемето се изля порой, придружен с градушка, за да ни напомни, че иде баба Зима и най-неотложните работи в пчелните семейства трябва да се свършат възможно най-скоро, както посочи в лекцията си проф. Кънчев. Така, по вода, бяха изпратени пчеларите да подготвят питомците си за успешно презимуване и работа през следващата пчеларска година.
    Екип на П.В.
 

Знаете ли че

  • В град Тайме //Китай/ в един будистки храм се намират най-големите восъчни свещи в света. Те имат общо тегло 200 кг.
  • Италианският народен герой Гарибалди е бил пчелар. В пчеларския магазин на Ларвие били изложени негови оригинални писма до други пчелари, в които се съобщавало, че той притежава 22 кошера и се интересувал от новостите в пчеларството.
  • Меденият месец на младоженците води началото си от Норманите /област във Франция/. Те са давали на младоженците да пият медено вино /безалкохолно/ в продължение на 30 дни след сватбата им.
  • Пчелите са крилати Крали Марковци. Те могат да повдигнат товар два пъти по-голям от собственото им тегло. Това става, когато изнасят търтеите от кошерите.
  • Пчелите имат един от най-големите коефициенти на полезно действие /КПД/. Така например количеството на нектар /храна/ в медовото стомахче, пренесено от една пчела, може да достигне 84 мг /при собствено тегло на пчелата, между 100 - 122 мг/, а при 10 000 пчели - 840 грама.
  • Първи през 1953 г. на остров Вулкано, Рутнер, Йордан и Албер научно са доказали, че пчелната майка се опложда от няколко търтея.
 

Как е открита центрофугата

    Майор фон Хрушка от Моравия е бил на служба в Австрийската армия. В свободното си време се занимавал с пчеларство. Един ден изпратил малкото си момче да занесе вкъщи една рамка с мед, сложена в голяма чиния, поставена в кошничка.
    По пътя, за да пази меда от пчели-крадци, момчето започнало да върти кошницата с меда. Като се върнал вкъщи майорът забелязал, че най-долната част на рамката била изпразнена от меда.
    От този факт дошла идеята за прилагането на центрофугата за изпръскването на меда от питите.
 

Да си спомним с поклон за делата им

Порфири Ив. Бахметев

    Роден е през 1860 г. в с. Лопуховка, Саратовска област - Русия. Висшето си образование получава в Гьотингенския, Страсбургския и Цюрихския университети. Той става не само световно известен физик, но и биолог-експериментатор.
    Идва в България през 1897 г. по покана на княз Фердинанд и българското правителство като професор по физика при университета в София (тогава Висше училище). Без пчеларството да му е основна специалност, с присъщия си ентусиазъм професор Бахметев разгръща широка обществена дейност и в тази област като съдейства, а по-късно участва пряко в изграждането на българската пчеларска организация. Създаденият с негово активно участие инициативен комитет, в който участват Марко Вачков, Сава Дацов и други сторонници на това дело, се събира в София на 19 август 1899 година и учредява Дружество на българските пчелари. Взема се решение да се пропагандира разборното пчеларство. Още тогава се поставя въпросът за изработване и на закон за пчеларството (чрез списание "Орало").
    Освен че работи за укрепване на българското пчеларство и неговата организираност, проф. Бахметев е един от инициаторите за сближаване на пчеларите от славянските страни и участва в организирането на първите три славянски събора.
    Умира на 53 годишна възраст през 1913 година.

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL