Брой 29   страница: << първа | < предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | следваща > | последна >>
 

ИСКАМ ДА БЪДА ПЧЕЛАР - УРОК ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ

ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ

    Получаването на добра продукция в пчеларството е тясно свързана с държането в пчелина на здрави и силни пчелни семейства. Здравеопазването на пчелите трябва да е първостепенна грижа на всеки пчелар и на ветеринарните органи според ветеринарното законодателство.
    Основен принцип следва да бъде, че "по лесно се предпазва отколкото да се лекува".
    Предпазването от болести се базира на редица принципи и биологични методи на отглеждане на семействата, а те са:
    - подържане на силни семейства, способни да се защитят от болести и да съберат продукция за нормално целогодишно развитие;
    - подържане в семействата само на млади и продуктивни майки, способни да поддържат многочислена популация от млади с добри хигиенни навици пчели;
    - подържане на семействата в нормално физиологично състояние и предпазване от рояване в периода на медосбор;
    - запасяване на семействата за есенно-зимния период с достатъчна по количество и качество храна (не по-малко от 12-15 кг на семейство);
    - провеждане на целенасочена селекционна работа за получаване на пчели, устойчиви на заболявания и от неройливи семейства;
    Подържането на здрави пчелни семейства чрез прилагането на биологични мерки се съпътства с предпазване от внасяне и разпространение на болести като:
    - пчеларския инвентар: центрофуга, восъкотопки, устройства за разпечатване и разфасовка на меда трябва да се държат винаги чисти и дезинфекцирани.
    - дъната на кошерите трябва да се обгарят с пламък, а мястото около кошерите периодично да се посипва с негасена вар или да се прекопава.
    - металните предмети: вилици, рамкоповдигачи и др., търпящи термична обработка предмети да се изваряват за 30 мин.
    - ежегодно да се подменят поне 1/3 от плодниковите пити.
    - подхранването със захарен сироп да става само в изключителни случаи с оглед спасяване от гладна смърт. Пролетните и есенни подхранвания да се извършват с чист нектарен мед или инвертиран по ензимен начин захарен сироп.
    - да не се използва инвентар и предмети от други пчелини без да са дезинфекцирани.
    - да се избягва внасянето в пчелина на рояци и семейства с неизвестен произход, без да са минали 30 дни карантинен период.
    Ежегодно да се извършва дезинфекция на кошерите в края на пчеларския сезон (септември) и преди усиленото пролетно развитие (април), чрез обгаряне с пламък от газова горелка. Ако няма възможност за цялостна дезинфекция на кошерите то задължително се обгарят дъната.
    Подсигуряване редовно на чиста вода в пчелина за пиене от пчелите.
    В никакъв случай да не се допускат кражби и нападения в пчелина, както и подхранване с мед с неизвестен произход.
    Редовно да се събират и изгарят или закопават отпадъците по дъната на кошерите и около тях.
Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ

БЪДЕЩЕТО НА ПЧЕЛАРСТВОТО Е...

    От стр. 1
    Самият избор на тези механизми вече е поставен в ръцете на самите производители, преработватели, търговци, майкопроизводители, научни работници и не на последно място апитерапевти и ветеринари. За себе си държавата остави регистрацията и контрола по здравеопазването на пчелните семейства, както и контрола по генетичната селекция на българската порода пчели.
    В така освободеното пространство започна дейността на Националния браншови пчеларски съюз. Не че го измислихме ние, но ние насочихме усилията си към подпомагане и самоорганизиране на бранша. На национално ниво поставяме въпроси, свързани с развитието на пчеларството без спускането на "директиви", без искания за парични дарения, а чрез използване на икономически лостове за обезпечаване на дейността на пчеларското съсловие. На дневен ред излизат големи производители на пчелни продукти. Дребното пчеларство се превръща по-скоро в хоби отколкото в стоково производство, не че то е несъществено и неговия принос е малък, но то най-често не стига до пазара - остава за семейна консумация, а излишъците му се появяват на пазарните сергии. Още веднъж ще подчертая - дребното пчеларство, хобито пчеларство имат своето място под слънцето и чрез страниците на нашия "Пчеларски вестник" се стремим да обучим и дадем шанса на тези производители да го припознаят като професия. Провежданите курсове съвместно с учебен център "Неодан" не формират конкуренти на българското пчеларство, а се стремят обучените пчелари да спомогнат за възстановяване на популацията на пчелните семейства - към 2001 г. те са под 300 000 броя при около 720 000 през 1989 г.
    Браншовата дейност, разбра се на Беклемето, започва да набира скорост. В какво се състои тя? Самостоятелно организирани производители са намерили общ език с търговците и реализират своя продукт на взаимно приемливи цени. Пак ще подчертая, че това са предвестниците на браншовия живот на подотрасъла. Националният браншови пчеларски съюз си поставя задачата в рамките на следващата реколта да сработи и механизмите на борсовата покупка и продажба на пчелните продукти.
    Активните взаимоотношения с Министерството на земеделието и горите са гаранция за отвоюване на възможни финансирания на дейности в пчеларството. Нашите предложения към министъра на земеделието и горите не са и няма да бъдат никога ултимативни. На състоялата се на 16 юли 2004 г. среща в МЗГ, независимо, че се установи, че ще се изготвя пазарна стратегия за продажбата на българския пчелен мед, ние дадохме конкретни предложения за изготвяне на Национална програма за развитие на пчеларството.
    Това, което целим го изнесохме в брой 1 на "Пчеларски вестник". В съюза членуват свободно както физически, така и юридически лица. Запазването на организационната самостоятелност на изградените сдружения на производители, преработватели, търговци и апитерапевти е тяхно право и ние в никакъв случай не си я присвояваме. Подпомагането на дейността на субектите в пчеларския бранш става чрез обща защита на интересите на всички заинтересовани, подпомагане при изготвяне на проекти от предприсъединителните фондове, научна и техническа помощ и не на последно място - постоянен поток от информация, отнасяща се до пряката пчеларска дейност на най-високо ниво.
    Постарах се да изложа част от вижданията си и тези на управителния съвет относно бъдещето на българското пчеларство. Националният браншови пчеларски съюз е организация, която е отворена за всички проблеми в бранша, включително и тези на пчеларите. Тя защитава и обединява интересите на хората, които са избрали тази трудна професия за свое призвание и са го превърнали в начин на живот - пчелари, производители на инвентар и лекарствени средства, търговци, апитерапевти, майкопроизводители, учени. В този ред на мисли съюза е доказал своята последователност при отстояване на интересите на съсловието.
 

горе

 
 
 © Copyright 03.2004. gan. Публикуването на пълен или част от текст или снимка под каквато и да е форма без разрешението на редакцията е закононарушение! Гласувай за нас в ASL